Forskarpresentationer

Peter Håkansson intervjuar Tuija Muhonen

I klippet till höger intervjuas Tuija Muhonen av Peter Håkansson om hennes forskning där hon har tittat närmare på sexuella- och genus trakasserier inom akademin.Tuija Muhonen intervjuar Peter Håkansson

I klippet till höger intervjuas Peter Håkansson av Tuija Muhonen om hans forskning där han har tittat närmare på socialt kapital, nätverk och arbetslöshet.Lisbeth Rydén intervjuar Rebecka Forssell

I klippet till höger intervjuas Rebecka Forssell av Lisbeth Rydén om hennes forskning där hon har tittat närmare på cybermobbning.