Program och kommande aktiviteter

Vårens CTA-seminarier bjuder på olika ämnen som berör den aktuella forskningen vid CTA. Det kommer bland annat handla om privata angelägenheter på arbetstid och myndigheters användande av sociala medier. Fler seminarietider för våren kommer inom kort. För information om anmälan se länk till respektive seminarium.

1280px-Konferens_om_lagstiftningssamarbete_i_Norden_den_16-17_november_2010
Seminarier, våren 2017

31 maj ”Hur sjukvården gjorts granskningsbar: framväxten av granskningssamhället och konsekvenser för de medicinska professionerna” med Elin Funck, Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet. Ta del av seminariet här.

19 april ”Mobbning ur olika perspektiv” med Christina Björklund, Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet. Ta del av seminariet här.

22 mars ”Populär eller legitim – myndighetsarbete och sociala medier” med Jan Ljungberg, Göteborgs universitet. Ta del av seminariet här.

10 mars ”Utmaningar i arbetets organisering och forskning”. Bokseminarium om boken Jakten på framtidens arbete – utmaningar i arbetets organisering och forskning.

22 februari ”Individual’s Work-life Experiences: A question of Balance, Conflict, Enrichment, Integration or Segmentation” med Jean-Charles E. Languilaire, Malmö högskola. Ta del av seminariet här.

25 januari ”Privata angelägenheter på arbetstid” med Lars Ivarsson, Handelshögskolan vid Karlstads universitet. Ta del av seminariet här.

Seminarier, hösten 2016

14 december ”Leadership Varieties” med Alexander Styhre, Göteborgs universitet. Ta del av referat från seminariet här.

7 december ”Ledarskapsbeteenden för god hälsa och arbetsmiljö – ett chefs- och medarbetarperspektiv” med Elena Ahmadi, Högskolan i Gävle. Ta del av referat från seminariet här.

3 november ”Assessing the psychosocial work environment” med Maren Formazin, Federal Institute for Occupational Safety and Health (BAuA), Berlin.

5 oktober ”Looking into the box: Verksamhetsnära kommunala omsorgschefer reflekterar över arbetssituation och chefsroll” med Marie-Louise Österlind, Högskolan i Kristansstad.

14 september ”Empowerment som mål och som medel” med Per-Anders Tengland, Malmö högskola. Ta del av referat från seminariet här.