Om det hyperlokala i Mediestudiers årsbok 2016

Vi medverkar i Institutet för Mediestudiers årsbok 2016 med två kapitel som släpptes 28 november: Sara Leckner och Gunnar Nygren: “Det lokala och hyperlokala medielandskapet – nyhetspublicering utanför de etablerade medierna” och  Carina Tenor: “Kommunerna om lokala medier som medspelare och motpart”.

Kapitlen baserad på kartläggningen av lokala medier i Sveriges 290 kommuner som vi genomfört under 2015/2016, samt en enkät som skickats till ca 200 hyperlokala medier i Sverige som vi lokaliserat ligger utanför de etablerade medierna.

Övriga medverkande i boken är: Tobias Egge, Lars Truedson, Madeleine Thor, Olle Lidbom, Ulrica Andersson,  Camilla Minnhagen, Andreas Widholm, och Jonas Ohlsson

Mediestudier sammanfattar boken med följande text:

• Var tredje kommun saknar dagstidning. Var åttonde saknar dessutom gratistidning eller lokal nyhetssajt. Dessa 35 kommuner är vita fläckar på nyhetskartan.
• Nedgången i resurser fortsätter – nästan var tredje reklamkrona har försvunnit från journalistiken sedan 2008.
• Det finns i dag närmare 600 lokala medier i landet – nästan 100 av dem bara på nätet.
• De nya hyperlokala medier som nu uppstår hamnar inte i första hand i underbevakade områden, utan oftare där det redan finns gott om medier.
• Trots den ekonomiska pressen hålls bevakningen av kommunpolitiken uppe även i år. Förändringen mellan 2015 och 2016 är liten.

Vi tar inte längre del av medier på samma sätt som vi gjorde för bara några år sedan. Och för varje förändring av vårt beteende, har det blivit svårare att finansiera inte minst den lokala journalistiken. Mediestudiers årsbok följer utvecklingen för att ge medborgare, bransch och politik en klar bild av vad som händer – och underlag för den kvalificerade mediepolitiska debatt som så länge saknats. Vi sammanfattar med unik data tillståndet för journalistiken 2016 – med fokus på den lokala rapporteringen.

Data från hyperlokal-projektet ligger också till grund för data om medieläget i varje kommun i Sverige. Kolla läget i din kommun på: kommunerna.mediestudier.se.

Boken kan beställas från Institutet för Mediestudier.

Posted in Rapporter/artiklar | Leave a comment

Mediestudiers årsbok presenteras 28 november: Var finns lokaljournalistikens vita fläckar?

INSTITUTET FÖR MEDIESTUDIER PRESENTERAR SIN ÅRSBOK 2015/2016 MED NYA FAKTA OM JOURNALISTIKENS FÖRUTSÄTTNINGAR. I ÅR PRESENTERAR VI BLAND ANNAT EN UNIK KARTLÄGGNING AV MEDIESITUATIONEN I VARJE LÄN.

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke. Foto:Kristian Pohl/ Regeringskansliet
Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.
Foto:Kristian Pohl/ Regeringskansliet

Vi tar inte längre del av medier på samma sätt som vi gjorde för bara några år sedan. Och för varje förändring av vårt beteende, har det blivit svårare att finansiera inte minst den lokala journalistiken. Mediestudiers årsbok följer utvecklingen för att ge medborgare, bransch och politik en klar bild av vad som händer – och underlag för den kvalificerade mediepolitiska debatt som så länge saknats.

Vi sammanfattar med unik data tillståndet för journalistiken 2016 – med fokus på den lokala rapporteringen.

Ta chansen att lyssna på representanter från forskning, medier, företag och organisationer, ställa frågor och träffa initierade och intresserade deltagare.

Talare och paneldeltagare: Alice Bah Kuhnke, Kultur- och demokratiminister, Hanna Stjärne, VD Sveriges Television, Ingvar Näslund, chefredaktör Västerbottens-Kuriren, Pia Rehnquist, chefredaktör Sydsvenskan, Gunnar Nygren, professor i journalistik vid Södertörns högskola, Carina Tenor, projektforskare Södertörns högskola och journalist på Nerikes Allehanda, Sara Leckner, tekn dr Malmö högskola, Lasse Litzén, Sydnärkesnytt och Olle Lidbom, medieanalytiker.
Moderator är Lars Truedson, föreståndare Institutet för mediestudier och producent för Medierna i P1.

Program 28 november
15.00 Presentation av huvudresultaten från årsboken – Lasse Truedson
15.05 Anförande av Kultur och demokratiminister Alice Bah Kuhnke
15.20 Frågestund med ministern – Lasse Truedson
15.30 Panelsamtal med Alice Bah Kuhnke, Hanna Stjärne , Pia Rehnquist och Gunnar Nygren
16.00 Fika
16.20 Samtal med Lasse Litzén om Sydnärkenytt
16.30 Presentation av studien om lokaljournalistik – Gunnar Nygren och Sara Leckner
16.45 Presentation om kommunernas nya roll – Carina Tenor
17.00 Journalistikens ekonomi – Olle Lidbom och Lars Truedson
17.10 Bensträckare
17.20 Panelsamtal med Ingvar Näslund, Carina Tenor, Lasse Litzén och Olle Lidbom
18.00 Slut

Läs om seminariet på Institutet för mediestudiers hemsida:

Posted in Presentationer/seminarier | Leave a comment

Konferens i Prag

Den 8 november var vi i Prag på ECREAS förkonferens Local Media-Dealing with the Local: Media, Proximity and Communit och presenterade två papers, “Hyperlocals Filling the Gap in Sweden?” och “Changes in the Local News Ecosystem: The Use and Importance of Local Media in Sweden from the Audience Perspective”. Båda baseras på data från Hyperlokal-projektet. Förkonferensen var ganska liten, men intensiv och mycket trevlig och vi fick många intressanta tips på liknande projekt som pågår i framför allt Europa. Prag är också en mycket trevlig stad, till och med i november, med billig mat och öl. Så det var en lyckad resa.

 

 

Posted in Presentationer/seminarier | Leave a comment

Seminarium om hyperlokala medier

Den 13 september genomförde vi ett en-dagarsseminarium på Södertörns högskola. Inbjuda gäster var Piet Bakker (Hogeschool Utrecht), Andy Williams (Cardiff University), Lisbeth Morlandstö och Birgit Röe Mathisen (Nord universitet i Bodö), Henrik Örnebring (Karlstads universitet) och Kathryn Geels (fd. Nesta). Under dagens presenterade alla resultat från de projekt som vi alla genomför i respektive land, som rörde lokal och hyperlokal publicering och de utmaningar som lokalpressen står inför, vilket ledde fram till intressanta diskussioner om likheter och olikheter, samt vikten av samarbete kring detta. Dagen avslutade med en god middag på restaurang Pelikan på Söder i Stockholm.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Kapitel om det hyperlokala i SOM-undersökningen 2015

Projektet har publicerat ett kapitel “Facebook och hyperlokalt i de lokala mediernas ekosystem” i SOM-undersökningen 2015. Det kan laddas ner här.

Posted in Rapporter/artiklar | Leave a comment

Medverka i enkät om hyperlokal publicering

Under försommaren skickar vi ut en enkät till Sveriges lokala nyhetsmedier som ligger utanför de etablerade medierna, t ex gratistidningar, endagarstidningar, lokala nyhetssajter, lokala nyhetsgrupper och närradio/tv-sändningar med lokalt innehåll. Syftet med enkäten är att samla in grundläggande information kring innehåll, struktur, hållbarhet och ekonomi för dessa lokala medier.

Tillhör ditt företag den här gruppen och du inte har fått enkäten, fyll gärna i enkäten via denna länk. Den tar ca 10 minuter att slutföra. Deltagandet är frivilligt och du har när som helst rätt att avbryta din medverkan. Dina uppgifter behandlas helt anonymt.
Stort tack på förhand!

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Medverkan i SOM-undersökningen 2015

Hyperlokalprojektet har under hösten 2015 medverkat med tre frågor i den nationella SOM-undersökningen som genomförs varje år av SOM-institutet vid Göteborgs universitet.

Den 19 april presenterades de första analyserna och resultaten från undersökningen på det årligen återkommande SOM-seminariet i Göteborg. Vår analys Tillbaka till byskvallret – eller hyperlokala medier för demokratins skull? presenterades av Gunnar som en av tio forskare från SOM-institutets breda forskarnätverk. Presentationerna från dagen finns att se på SVT Forum och bildmaterial från presentationerna finns tillgängligt här.

I juni publiceras forskarantologin med alla analyser och resultat, där vårt kapitel heter FACEBOOK OCH HYPERLOKALT I DE LOKALA MEDIERNAS EKOSYSTEM. I kapitlet redovisar vi bland annat att de traditionella medierna fortfarande är viktigast för människor, men gratistidningar, lokala nyhetssajter och Facebook har många användare. Framför allt går det en skiljelinje mellan de som är över och under 50 år. Även andra nätbaserade medier anses viktiga, t ex tidningarnas nyhetssajter, fristående lokala nyhetssajter och kommunens hemsida. Men trots utveckling av interaktivitet är det fortfarande mycket få som bidrar med innehåll, speciellt till traditionella lokalmedier. Nya typer av lokala medier har alltså ännu inte ersatt de gamla, men fyller en allt större roll i människors vardag. SOM-undersökningens antologi kommer heta Ekvilibrium (red. Jonas Ohlsson, Maria Solevid & Henrik Oscarsson) och kommer innehålla ett 40-tal kapitel med bidrag från nästan lika många forskare. Vi återkommer med mer information när antologin är publicerad.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Presentation av projektet på MEG

På MEG den 8 april presenterade vi projektet och de preliminära resultat som vi hunnit analysera kring hur den hyperlokala framtiden för nyhetsmedier kan komma att se ut.

Vid det här laget har vi haft kontakt med drygt 260 kommuner, som fått beskriva vilka lokala medieaktörer som finns på orten, om det förändrats och vilken bild de har av den lokala mediesituationen. Det är ett stort material som växer fram som kommer att ta tid att analysera. Vi kommer dessutom gå in djupare och undersöka de spännande fristående, hyperlokala aktörer vi hittat.

Redan nu går det ändå säga att kartläggningen visar på stora geografiska skillnader, både i hur de etablerade mediehusen valt att rationalisera eller hur de försökt hitta smarta lösningar när resurserna minskar. I några kommuner beskriver informatörer hur de själva nästan tagit över rollen som journalister, och levererar färdigskrivna reportage med bilder och allt till de allt mer slimmade lokala redaktionerna som inte hinner vara på plats. Det varierar också stort hur kommuner upplever sig bevakade av P4 och regionala SVT-nyheter, och på vissa orter nämns TV4:s lokala nyheter med stor saknad. Men det är inte bara glesbygden som har synpunkter på det mediala Sverige, även flera större städer uttrycker att de är allt mer marginaliserade i riksmedia, där Stockholmsperspektivet dominerar…Läs mer här om resultaten presenterade på MEG i Carinas krönika publicerad i Medievärlden.

På MEG presenterade vi också de preliminära resultaten från SOM-undersökningen 2015 där projektet haft med ett antal frågor. Se specifikt blogginlägg.

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Presentation på Meg i Göteborg 8 april

Kom och lyssna på oss när vi presenterar de första resultaten från projektet på Meg/Mediedagarna i Göteborg 7-8 april.

När: 8 april kl 11.35-11.55 på Meg Open/Öppen scen.

För mer information om Meg, se länk.

Vi ses på Meg!

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Generell minskning av journalister – men ökning inom det hyperlokala

Den 2december presenterades årsboken från Institutet för mediestudier. Den ska vara en slags mätare för tillståndet för journalistiken i landet, och i en av studierna undersöker jag, Gunnar Nygren, hur journalistikens villkor förändras. Det gav både nedslående och oväntade svar.

Studien bygger på en enkät till landets alla nyhetsredaktioner, och svar inkom från drygt hälften, 59 procent eller 141 redaktioner. Ganska väntat var att antalet journalister på dagstidningar fortsätter att minska, minus 12-15 procent på två år. Bemanningen inom public service (SVT och SR) är oförändrad, eller i en del fall svagt ökande.

Däremot ökar antalet journalister inom de medietyper som står för en del av den hyperlokala journalistiken – prenumererade fådagarstidningar och gratistidningar. Underlaget i enkäten är relativt litet, när det gäller gratistidningar bara sju redaktioner inom de tre stora kedjorna (Mitt i, Direktpress och Lokaltidningen). Men siffrorna är tydliga, +16 procent för prenumererade tidningar 1-2 dagar/veckan och +31 procent för gratistidningar.

Detta betyder att man inte kan säga att det är kris för papperstidningen som sådan. Krisen gäller en viss typ av papperstidningar, den affärsmodell som bygger på prenumeration och daglig utgivning. Den lokala journalistiken i andra former växer, något som vi också undersöker i detta projekt.

Här finns en länk till Mediestudiers årsbok, gratis att ladda ner.

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment