Generell minskning av journalister – men ökning inom det hyperlokala

Den 2december presenterades årsboken från Institutet för mediestudier. Den ska vara en slags mätare för tillståndet för journalistiken i landet, och i en av studierna undersöker jag, Gunnar Nygren, hur journalistikens villkor förändras. Det gav både nedslående och oväntade svar.

Studien bygger på en enkät till landets alla nyhetsredaktioner, och svar inkom från drygt hälften, 59 procent eller 141 redaktioner. Ganska väntat var att antalet journalister på dagstidningar fortsätter att minska, minus 12-15 procent på två år. Bemanningen inom public service (SVT och SR) är oförändrad, eller i en del fall svagt ökande.

Däremot ökar antalet journalister inom de medietyper som står för en del av den hyperlokala journalistiken – prenumererade fådagarstidningar och gratistidningar. Underlaget i enkäten är relativt litet, när det gäller gratistidningar bara sju redaktioner inom de tre stora kedjorna (Mitt i, Direktpress och Lokaltidningen). Men siffrorna är tydliga, +16 procent för prenumererade tidningar 1-2 dagar/veckan och +31 procent för gratistidningar.

Detta betyder att man inte kan säga att det är kris för papperstidningen som sådan. Krisen gäller en viss typ av papperstidningar, den affärsmodell som bygger på prenumeration och daglig utgivning. Den lokala journalistiken i andra former växer, något som vi också undersöker i detta projekt.

Här finns en länk till Mediestudiers årsbok, gratis att ladda ner.

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *