Presentation av projektet på MEG

På MEG den 8 april presenterade vi projektet och de preliminära resultat som vi hunnit analysera kring hur den hyperlokala framtiden för nyhetsmedier kan komma att se ut.

Vid det här laget har vi haft kontakt med drygt 260 kommuner, som fått beskriva vilka lokala medieaktörer som finns på orten, om det förändrats och vilken bild de har av den lokala mediesituationen. Det är ett stort material som växer fram som kommer att ta tid att analysera. Vi kommer dessutom gå in djupare och undersöka de spännande fristående, hyperlokala aktörer vi hittat.

Redan nu går det ändå säga att kartläggningen visar på stora geografiska skillnader, både i hur de etablerade mediehusen valt att rationalisera eller hur de försökt hitta smarta lösningar när resurserna minskar. I några kommuner beskriver informatörer hur de själva nästan tagit över rollen som journalister, och levererar färdigskrivna reportage med bilder och allt till de allt mer slimmade lokala redaktionerna som inte hinner vara på plats. Det varierar också stort hur kommuner upplever sig bevakade av P4 och regionala SVT-nyheter, och på vissa orter nämns TV4:s lokala nyheter med stor saknad. Men det är inte bara glesbygden som har synpunkter på det mediala Sverige, även flera större städer uttrycker att de är allt mer marginaliserade i riksmedia, där Stockholmsperspektivet dominerar…Läs mer här om resultaten presenterade på MEG i Carinas krönika publicerad i Medievärlden.

På MEG presenterade vi också de preliminära resultaten från SOM-undersökningen 2015 där projektet haft med ett antal frågor. Se specifikt blogginlägg.

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *