Medverkan i SOM-undersökningen 2015

Hyperlokalprojektet har under hösten 2015 medverkat med tre frågor i den nationella SOM-undersökningen som genomförs varje år av SOM-institutet vid Göteborgs universitet.

Den 19 april presenterades de första analyserna och resultaten från undersökningen på det årligen återkommande SOM-seminariet i Göteborg. Vår analys Tillbaka till byskvallret – eller hyperlokala medier för demokratins skull? presenterades av Gunnar som en av tio forskare från SOM-institutets breda forskarnätverk. Presentationerna från dagen finns att se på SVT Forum och bildmaterial från presentationerna finns tillgängligt här.

I juni publiceras forskarantologin med alla analyser och resultat, där vårt kapitel heter FACEBOOK OCH HYPERLOKALT I DE LOKALA MEDIERNAS EKOSYSTEM. I kapitlet redovisar vi bland annat att de traditionella medierna fortfarande är viktigast för människor, men gratistidningar, lokala nyhetssajter och Facebook har många användare. Framför allt går det en skiljelinje mellan de som är över och under 50 år. Även andra nätbaserade medier anses viktiga, t ex tidningarnas nyhetssajter, fristående lokala nyhetssajter och kommunens hemsida. Men trots utveckling av interaktivitet är det fortfarande mycket få som bidrar med innehåll, speciellt till traditionella lokalmedier. Nya typer av lokala medier har alltså ännu inte ersatt de gamla, men fyller en allt större roll i människors vardag. SOM-undersökningens antologi kommer heta Ekvilibrium (red. Jonas Ohlsson, Maria Solevid & Henrik Oscarsson) och kommer innehålla ett 40-tal kapitel med bidrag från nästan lika många forskare. Vi återkommer med mer information när antologin är publicerad.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *