Medverka i enkät om hyperlokal publicering

Under försommaren skickar vi ut en enkät till Sveriges lokala nyhetsmedier som ligger utanför de etablerade medierna, t ex gratistidningar, endagarstidningar, lokala nyhetssajter, lokala nyhetsgrupper och närradio/tv-sändningar med lokalt innehåll. Syftet med enkäten är att samla in grundläggande information kring innehåll, struktur, hållbarhet och ekonomi för dessa lokala medier.

Tillhör ditt företag den här gruppen och du inte har fått enkäten, fyll gärna i enkäten via denna länk. Den tar ca 10 minuter att slutföra. Deltagandet är frivilligt och du har när som helst rätt att avbryta din medverkan. Dina uppgifter behandlas helt anonymt.
Stort tack på förhand!

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *