Seminarium om hyperlokala medier

Den 13 september genomförde vi ett en-dagarsseminarium på Södertörns högskola. Inbjuda gäster var Piet Bakker (Hogeschool Utrecht), Andy Williams (Cardiff University), Lisbeth Morlandstö och Birgit Röe Mathisen (Nord universitet i Bodö), Henrik Örnebring (Karlstads universitet) och Kathryn Geels (fd. Nesta). Under dagens presenterade alla resultat från de projekt som vi alla genomför i respektive land, som rörde lokal och hyperlokal publicering och de utmaningar som lokalpressen står inför, vilket ledde fram till intressanta diskussioner om likheter och olikheter, samt vikten av samarbete kring detta. Dagen avslutade med en god middag på restaurang Pelikan på Söder i Stockholm.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *