Om det hyperlokala i Mediestudiers årsbok 2016

Vi medverkar i Institutet för Mediestudiers årsbok 2016 med två kapitel som släpptes 28 november: Sara Leckner och Gunnar Nygren: “Det lokala och hyperlokala medielandskapet – nyhetspublicering utanför de etablerade medierna” och  Carina Tenor: “Kommunerna om lokala medier som medspelare och motpart”.

Kapitlen baserad på kartläggningen av lokala medier i Sveriges 290 kommuner som vi genomfört under 2015/2016, samt en enkät som skickats till ca 200 hyperlokala medier i Sverige som vi lokaliserat ligger utanför de etablerade medierna.

Övriga medverkande i boken är: Tobias Egge, Lars Truedson, Madeleine Thor, Olle Lidbom, Ulrica Andersson,  Camilla Minnhagen, Andreas Widholm, och Jonas Ohlsson

Mediestudier sammanfattar boken med följande text:

• Var tredje kommun saknar dagstidning. Var åttonde saknar dessutom gratistidning eller lokal nyhetssajt. Dessa 35 kommuner är vita fläckar på nyhetskartan.
• Nedgången i resurser fortsätter – nästan var tredje reklamkrona har försvunnit från journalistiken sedan 2008.
• Det finns i dag närmare 600 lokala medier i landet – nästan 100 av dem bara på nätet.
• De nya hyperlokala medier som nu uppstår hamnar inte i första hand i underbevakade områden, utan oftare där det redan finns gott om medier.
• Trots den ekonomiska pressen hålls bevakningen av kommunpolitiken uppe även i år. Förändringen mellan 2015 och 2016 är liten.

Vi tar inte längre del av medier på samma sätt som vi gjorde för bara några år sedan. Och för varje förändring av vårt beteende, har det blivit svårare att finansiera inte minst den lokala journalistiken. Mediestudiers årsbok följer utvecklingen för att ge medborgare, bransch och politik en klar bild av vad som händer – och underlag för den kvalificerade mediepolitiska debatt som så länge saknats. Vi sammanfattar med unik data tillståndet för journalistiken 2016 – med fokus på den lokala rapporteringen.

Data från hyperlokal-projektet ligger också till grund för data om medieläget i varje kommun i Sverige. Kolla läget i din kommun på: kommunerna.mediestudier.se.

Boken kan beställas från Institutet för Mediestudier.

This entry was posted in Rapporter/artiklar. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *