Nätverksträff

Måndagen den 8 maj 2017 bjöd projektet Hyperlokal publicering in till en första nätverksträff på Södertörns högskola. Initiativet var mycket uppskattat, och det kom drygt 30 personer. Det var stor geografisk spridning – från Norrbotten till Skåne – på deltagarna på nätverksträffen , och medierna var placerade i storstäder, mellanstora städer, stadsdelar och glesbygd. Inte minst Stockholmsområdet var väl representerat. Gunnar Nygren och Carina Tenor presenterade en del resultat av forskningen om hyperlokala medier, Pressombudsmannen Ola Sigvardsson berättade om det pressetiska systemet och sedan var det tid för djupare presentationer och diskussion. Programmet pågick klockan 11–17,  och många deltagare hade önskat mer tid för att hinna mingla och följa upp trådar som kom fram under presentationerna. Utvärderingen visade att det var ett mycket uppskattat initiativ, med förhoppning om en fortsättning och möjligheter till ett nätverk.

This entry was posted in Presentationer/seminarier. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *