Presentation av projektet på MEG

På MEG den 8 april presenterade vi projektet och de preliminära resultat som vi hunnit analysera kring hur den hyperlokala framtiden för nyhetsmedier kan komma att se ut.

Vid det här laget har vi haft kontakt med drygt 260 kommuner, som fått beskriva vilka lokala medieaktörer som finns på orten, om det förändrats och vilken bild de har av den lokala mediesituationen. Det är ett stort material som växer fram som kommer att ta tid att analysera. Vi kommer dessutom gå in djupare och undersöka de spännande fristående, hyperlokala aktörer vi hittat.

Redan nu går det ändå säga att kartläggningen visar på stora geografiska skillnader, både i hur de etablerade mediehusen valt att rationalisera eller hur de försökt hitta smarta lösningar när resurserna minskar. I några kommuner beskriver informatörer hur de själva nästan tagit över rollen som journalister, och levererar färdigskrivna reportage med bilder och allt till de allt mer slimmade lokala redaktionerna som inte hinner vara på plats. Det varierar också stort hur kommuner upplever sig bevakade av P4 och regionala SVT-nyheter, och på vissa orter nämns TV4:s lokala nyheter med stor saknad. Men det är inte bara glesbygden som har synpunkter på det mediala Sverige, även flera större städer uttrycker att de är allt mer marginaliserade i riksmedia, där Stockholmsperspektivet dominerar…Läs mer här om resultaten presenterade på MEG i Carinas krönika publicerad i Medievärlden.

På MEG presenterade vi också de preliminära resultaten från SOM-undersökningen 2015 där projektet haft med ett antal frågor. Se specifikt blogginlägg.

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Presentation på Meg i Göteborg 8 april

Kom och lyssna på oss när vi presenterar de första resultaten från projektet på Meg/Mediedagarna i Göteborg 7-8 april.

När: 8 april kl 11.35-11.55 på Meg Open/Öppen scen.

För mer information om Meg, se länk.

Vi ses på Meg!

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Generell minskning av journalister – men ökning inom det hyperlokala

Den 2december presenterades årsboken från Institutet för mediestudier. Den ska vara en slags mätare för tillståndet för journalistiken i landet, och i en av studierna undersöker jag, Gunnar Nygren, hur journalistikens villkor förändras. Det gav både nedslående och oväntade svar.

Studien bygger på en enkät till landets alla nyhetsredaktioner, och svar inkom från drygt hälften, 59 procent eller 141 redaktioner. Ganska väntat var att antalet journalister på dagstidningar fortsätter att minska, minus 12-15 procent på två år. Bemanningen inom public service (SVT och SR) är oförändrad, eller i en del fall svagt ökande.

Däremot ökar antalet journalister inom de medietyper som står för en del av den hyperlokala journalistiken – prenumererade fådagarstidningar och gratistidningar. Underlaget i enkäten är relativt litet, när det gäller gratistidningar bara sju redaktioner inom de tre stora kedjorna (Mitt i, Direktpress och Lokaltidningen). Men siffrorna är tydliga, +16 procent för prenumererade tidningar 1-2 dagar/veckan och +31 procent för gratistidningar.

Detta betyder att man inte kan säga att det är kris för papperstidningen som sådan. Krisen gäller en viss typ av papperstidningar, den affärsmodell som bygger på prenumeration och daglig utgivning. Den lokala journalistiken i andra former växer, något som vi också undersöker i detta projekt.

Här finns en länk till Mediestudiers årsbok, gratis att ladda ner.

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Norrbotten – först ut i kartläggningen

Kartläggningsfasen i det här projektet innebär att Sveriges kommuner kontaktas, län efter län. Det är på sätt och vis ett lite omständligt sätt att dammsuga landet på uppgifter om vilka lokala och hyperlokala medier som finns. Samtidigt ger det intressant sidoinformation och möjlighet till olika reflektioner om regionala skillnader.

Först ut i kartläggningen var Norrbotten. Här vittnar flera kommuner om hur de själva tar en allt mer aktiv roll när traditionella medier dragit ner eller förändrat sin bevakning. Några kommuninformatörer beskriver hur de nästan jobbar som lokaljournalister, och levererar reportageliknande material till exempel om näringsliv eller kommunala nyheter till både lokala annonsblad och andra medier som har redaktioner längre bort: ”Medier hör av sig, och det har lett till att jag får springa lite mer. Jag skriver texter och tar bilder och skickar in. Men då kan jag ju också se till att det blir korrekt”. Så säger en kommuninformatör, och så här säger en annan: “Jag fyller lite glappet som har blivit. Men jag skriver ju inte om vad som helst, och jag låter ju tidningarna vara före om det är nyheter.”

Även sociala medier beskrivs som en viktig kanal, och när Övertorneå kommun publicerade en ”läsarbild” på norrsken på sin Facebooksida nådde de över 100 000 användare: ”Att ha många följare är viktigt sedan när vi ska nå ut med viktig kommunal information”, säger informatören.

Den traditionella medierollen att vara en arena för debatt beskrivs också som något som till stora delar har flyttat till Facebook: ”Det finns i princip en debattsida för varenda kommun och by”, säger informatören i Älvsbyn.

Men det finns förstås också exempel på hyperlokala medier som står utanför den traditionella branschen. I Älvsbyn har alvsbynews.se blivit en dominerande nyhetskanal som uppdateras flera gånger om dagen. I grannkommunen Arjeplog finns ett liknande initiativ, medan tornedal.se, driven av en lokal entusiast i sex år, lades ner den sista september 2015 enligt webbtidningens egen hemsida.

Det finns också andra, nyare regionala initiativ som Affärer i Norr, affarerinorr.se, en lokal webbaserad tidning som utgår från Luleå som bevakar näringslivet i Norrbotten och bd.eljester.se – en nystartad digital tjänst (2015) som samlar och producerar nyheter och opinionsmaterial i Norrbotten, med en underavdelning för varje kommun.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Medieutredningen uppmärksammar den lokala journalistiken

Medieutredningen uppmärksammar den lokala journalistiken i sitt delbetänkande (SOU2015:94). Utredningen utgår från människors behov av en lokal offentlighet, såväl för information som för den lokala identiteten och för den lokala demokratin.

Med stöd av forskning från Södertörns högskola beskriver utredningen hur den lokala journalistiken monteras ner i de traditionella medierna – men utredningen lyfter också fram nya typer av lokala medier. Lokala nyhetssajter listas och forskning om hyperlokal journalistik i Storbritannien refereras. Men utredningar pekar också på bristen på kunskap om denna hyperlokala journalistik, och hänvisar till vårt forskningsprojekt som ligger bakom denna blogg.

Nya former av lokal journalistik växer fram där de gamla medierna drar sig tillbaka. Hur de kommer att se ut vet vi ännu inte, hur hållbara de är redaktionellt och ekonomiskt. Mer information om detta kommer under projektets gång

Här finns en länk till medieutredningens delbetänkande.

Posted in Uncategorized | 2 Comments

Vad händer i projektet under hösten/vintern 2015?

Första delen, kartläggningen, pågår under hösten och vintern 2015/16. Samtidigt deltar projektet i den stora SOM-undersökningen med frågor om hyperlokala medier.

Resultaten från denna del kommer att presenteras på ett seminarium i maj 2016 – program och inbjudan kommer att läggas upp på denna blogg i början av 2016.

Posted in Just nu | Leave a comment