Fakta om projektet

Hyperlokala medier – lokala medier i nya former

En ny typ av lokala medier växer utanför de traditionella medieföretagen – lokala gratistidningar, prenumererade lokala endagarstidningar och fristående lokala nyhetssajter. Forskningen har hittills sysslat främst med lokaljournalistik i traditionella dagstidningar och public service, och om dessa nya typer av lokala medier är kunskapen bara fragmentarisk. Forskningsprojektet ”Hyperlokal publicering” vid Södertörns högskola i samarbete med Malmö högskola ska råda bot på detta.

Projektet kartlägger genom innehållsanalys hur det hyperlokala medielandskapet ser ut i Sverige, vilka nya lokalmedier som finns och var de finns någonstans. Är det så att nya lokalmedier växer fram där de traditionella lägger ned lokalredaktioner och minskar sin lokala bevakning?

Projektet undersöker också genom ett antal fallstudier i olika kommuner i Sverige hur det mediala ekosystemet ser ut. Här undersöks hur hyperlokala medier fungerar i relation till både de större regionala medieföretagen (såväl dagstidningar som public service) och i relation till sociala medienätverk som Facebook och Twitter. Var finns informationen för medborgarna och vilka är det som står för granskningen av lokala makthavare? Var finns den lokala debatten och medborgarnas mötesplatser i det lokala nätverkssamhället?

Projektet studerar också användarens inställning och förhållande till nya och etablerade lokala medieformer genom frågor i en nationellt täckande enkätstudie (SOM-undersökningen 2016).

Projektet studerar nya typer av lokala medier utifrån tre perspektiv:

  • Redaktionell hållbarhet – hur stor är bredden i det redaktionella innehållet, hur kombinerar man användningen av olika plattformar (betalt papper, gratis, webb, sociala medier och ev närradio/lokal-tv), graden av professionalitet i journalistiken, hur lokala är publikerna och vilken roll har publiken som medproducent?
  • Ekonomisk hållbarhet – hur ser ägarmönstren ut, vilka ekonomiska förutsättningar har medierna och vilka ekonomiska hinder finns det för utveckling, liksom vilken ställning har de på de lokala annonsmarknaderna?
  • Användarperspektivet – hur viktiga är dessa nya typer av lokala medier för läsarna, vilken möjlighet har läsarna att medverka, och hur värderar läsarna trovärdighet och betydelse för dessa lokala medier?

Projektet pågår i två år med start hösten 2015 och avslutas hösten 2017.

Projektet genomförs av tre forskare:

Gunnar Nygren, professor i journalistik på Södertörns högskola. gunnar.nygren@sh.se

Sara Leckner, lektor i medieteknik på Malmö högskola. sara.leckner@mah.se

Carina Tenor, journalist på Nerikes Allehanda och projektforskare på Södertörns högskola. carina.tenor@sh.se

En första redovisning av resultat kommer att ske på ett seminarium i maj 2016 – program och inbjudan kommer att läggas upp på denna blogg.

Vill du ha mer information – kontakta någon av forskarna!

Projektansökan för projektet hittar du här.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *