by Idha Helena Holmlund on 2012/02/16

konst/politik/personligt

det personliga är ju politiskt, men är den personliga konsten avskild från politiska aspekter? det kan ju även vara en reflektion, eller varför inte manifestation, av det politiska klimat vi lever i. individen framför kollektivet, jaget först, så varför inte konstnärens jag?

Comments on this entry are closed.

Previous post:

Next post: