Vi-och-dom?

by MIA ANDERSSON on 2012/03/07

( Respons på Anders E. Larssons inlägg; Gong Fu? )

Efter att ha läst Anders E. Larssons blogginlägg fördes omedelbart mina tankar till föreläsningen med Anders Mildner jag hörde tidigare i höstas. Tankar om journalistikens begynnelse och framfart tog vid och snart såg jag all frågesättning och förvirring som en konsekvens av vår ursprungliga syn på journalistiken. Den gamla modell då journalisterna hade en central roll i samhällets informationsflöde och ansågs vara de enda lärda. En modell som har förändrats drastisk ända sedan Internets intåg i våra liv…För vad är en egentligen en journalist när alltfler producerar journalistiskt material?
I takt med att de sociala nätverken växer, att filterrollen sätts i gungning och att gemene man innehar mer och mer av en bred expertis föreligger det onekligen ett visst hot mot journalistens faktiska existens och betydelse. Och detta må vara farligt. För att vara professionell är inte längre en självklarhet och de fakta, den analys och objektivitet det i mångt och mycket varit synonymt med blir mer och mer hotat av allas ”rätt” att säga sitt. Påhopp, kränkningar och mediedrev hör nu till vår vardag och reaktioner från personer som Ranelid är kanske enbart en konsekvens av journalistikens förändring där han krampaktigt vill poängtera och hålla fast vid det elitistiska? Kanske är begrepp som Gong Fu ett försök att försvara den yrkesroll, det territorium som faktiskt blivit inkräcktat. Ett försök att skilja på vi-och-dom…?

Comments on this entry are closed.

Previous post:

Next post: