EuroMemorandum 2016

EuroMemo Group (The European Economists for an Alternative Economic Policy in Europe) är ett nätverk av främst ekonomer från olika håll i Europa som har funnits sen 1995. Varje år samlas man till en konferens där många paper diskuteras. Det ligger sen till grund för en årsrapport, kallad EuroMemorandum, som publiceras runt årsskiftet och som flera hundra forskare brukar ställa sig bakom. Jag har deltagit på fyra av dessa årskonferenser, lagt fram flera paper och även blivit utvald till att medverka i en antologi. Dessutom har jag under flera år översatt sammanfattningen av EuroMemorandum till svenska. Det har jag gjort även i år. Årets EuroMemorandum och sammanfattningen av den på svenska kan laddas ned här, där det också finns mycket annan info om EuroMemo Group.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *