Nationell valideringskonferens (maj 2017)

Den 10 maj föreläste jag i Karlskrona på den nationella konferensen om validering. Så här beskrevs syftet med konferensen: ”Fokus är riktat mot hur man organiserar och samverkar kring validering, hur man inom olika verksamhetsområden och för olika målgrupper konkret arbetar med validering samt hur validering inom olika områden kan hänga samman.” Konferensen ingick i det ESF-finansierade projektet Valle 2.0 och flera hundra personer deltog från hela landet. Min presentation kan laddas ner i pdf-format här.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *