Ikeas (kommersiella) berättelser

Har du någon gång tänkt på varför en berättelse utspelar sig på ett visst sätt? Och vad som kan tänkas ligga bakom? Det gjorde i alla fall jag, så pass mycket att jag valde att skriva ett helt examensarbete om saken.

ElinIngelstenGestaltande

Ikeas (kommersiella) berättelser – En kvalitativ studie om konstruerade fiktiva berättelser i Ikea Sveriges webb-tv serie Vad gafflar ni om?” analyserar fiktiva berättelsers konstruktion samt dess genomsyrande av kommersiella intressen. Studiens resultat, som bygger på en kvalitativ filmanalys, visar att två olika typer av fiktiva berättelser konstrueras i Ikeas webb-tv serie Vad gafflar ni om och skillnaden mellan dem är hur de anspelar på olika dimensioner av fiktion. Den första framträder intensiv och mindre verklighetstrogen medan den andra upplevs mer realistisk och jordnära. Båda är däremot fiktiva. Studien visar även hur kommersiella intressen påverkar berättelsernas utformning genom att Ikeas egna produkter ideligen exponeras. Med studien vill jag ge en inblick i hur Ikea i sin reklam skapar en webb-tv serie och vilka faktorer som påverkar hur innehållet formas.

För att få fram examensarbetets huvudresultat i en mer lättillgänglig form gestaltades sedan tre krönikor. Läsaren får följa mig i mina resonemang kring tre utgångspunkter med förankring i examensarbetets analys. I den första krönikan diskuterar jag hur Ikea i sin webb-tv serie skildrar flera olika berättelser och hur dessa berättelser konstrueras utefter normer och ett typiskt medelklassliv. Den andra krönikan berör hur företag idag konstruerar fiktiva världar i sin reklam och medan den sista dividerar tankar kring hur kommersiella intressen genomsyrar Ikeas webb-tv serie.

Ta del av examensarbetet i sin helhet här: ElinIngelsten_Examensarbete

Ta del av krönikorna här: En himla massa gafflande

/ Elin Ingelsten