organisationell_kommunikation

Organisationell kommunikation

Är du en publiserare för en orgnaisation och har funderat på vad som ska läggas ut på Instagram för bäst gynna organisationen?

Instagram kontot organisationell_kommunikation har skapats som ett hjälpmedel för att ge svar på just detta. På Instagram kontot kan läsaren finna bra och mindre bra exempel angående vad en organisation bör tänka på när de pubilserar på Instagram. Tipsen som demonstreras baseras på resultatet av examensarbetet Organisationell kommunikation via Instagram och grundas i den forskningen som presenteras i examensarbetet.

Examensarbetet suderade tre organisationer, Bysted, ConnectMedia och KAN, angångde hur de använder sig av Instagrams kommunikationsverktyg för att förmedla information till omvärlden, samt vilka verktyg organisationerna väljer att använda. I och med att Instagram är baserad på en bild och text koncept, är det framförallt relationen mellan text och bild som sätts i fokus.

Genom ta del av dessa tips får du en bra grund angående vad en organisation bör pulisera och tänka kring Instagram. Genom tipsen kan en organisation uppnå ett strategisk kommunikativt tänkande kring publikationer samt hur en organisation skapar goda relationer med sina läsare.

Gestaltande arbete: organisationell_kommunikation av Nilla Bjädefors