Jag publicera bilder på barn i sociala medier

I mitt gestaltande arbete visas på vilket sätt mödrar publicerar sina barn på sociala medier och i vilket syftet de gör det. Gestaltningens form utgörs av en novell som skapats som E-bok. Hela det gestaltande arbetet baserar sig på huvudresultaten av ’Mitt barn finns på Facebook’, vårt examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap.

Novellens, Leverpastejen på fönstret, primära fokus är visa läsaren om hur och varför, föräldrar väljer att producera bilder på sina barn i sociala medier. Tanken med novellen är att den ska väcka insikt om att dels fundera på varför jag själv publicerar på bilder på barn och i vilket syfte jag gör det. Men också därför att det är lätt att döma andra samtidigt som jag gör på ett liknade sätt fast då ser ytan, hur bilden ser ut, annorlunda. Den bakomliggande tanken är oftast identisk. Att jag valt att presentera gestaltningen som en novell är ett strategiskt val då den ska bidra till att läsaren ska få en egen tanke uppfattning där det inte redan finns några explicita åsikter att ta ställning kring. Jag hoppas också att novellen kan bidra till intensifierad diskussion om varför bilder på barn publiceras i de sociala medierna då jag tolkat det som att det finns en norm som säger att det är bara något man gör. Konsekvenserna av detta hamnar i skymundan och diskuteras sällan. För den intresserade finns examensarbetet nedan. Mitt barn finns på Facebook.

Johan Pettersson