Nätmoralen

Vårt gestaltande arbete handlar om kampen för ett bättre moraliskt klimat på internet. Vi har skapat en webbsida vilken berör resultat som vi kommit fram till i vårt examensarbete i Medie – och kommunikationsvetenskap. Webbsidan har som syfte att uppmärksamma problematiken med näthat och informera människor om hur de kan vara med och göra internet till en trevligare plats.

Webbsidan www.natmoralen.wordpress.com har som huvudfokus att vara informativ och utbildande gällande ett moraliskt beteende på internet. Den vänder sig främst till nya och ovana internetanvändare vilka har begränsad kunskap om vad som är lämpligt att uttrycka på digitala medier. Webbsidan lyfter exempel på näthat för att upplysa besökaren om hur det tar sig i uttryck. Besökaren får även ta del av information vilken belyser vikten av att vara källkritisk. Samtidigt bjuder webbsidan in läsaren till att vara med och engagera sig i arbetet för ett moraliskt klimat på internet. Vidare tipsar den om stöd och hjälp för den som känner sig utsatt för näthat. Huvudtanken med webbsidan är att den ska fungera som en förlängning till Facebookgruppen #jagärhär vilken vi undersökt i vårt examensarbete. De arbetar för allas rätt till att uttrycka sina åsikter utan trakasserier och påhopp. Deras arbete är ytterst viktigt i dagens medielandskap då mörka krafter existerar på internet och tar allt mer utrymme. Vi menar att det är betydelsefullt att uppmärksamma näthat och dess konsekvenser för att göra vårt samhälle som alltmer präglas av internet till en mer moralisk plats. 

Kika gärna in på https://natmoralen.wordpress.com/ och läs även mer om #jagärhär i vårt examensarbete: #ärdudär?

Av: Ellen Adolfsson & Felicia Dahlman