Källkoll! Ett verktyg för källkritik på Internet

Mitt examensarbete består av textanalyser av artiklar på den alternativa nyhetssajten Avpixlat. Under arbetet med mitt examensarbete så slog det mig hur populär sajten är då den har tre miljoner sidvisningar i veckan. Materialet på sajten består i många fall av invandringsfientliga uttryck och ett stort förakt mot traditionella och etablerade svenska medier. Det är min mening att det i dagens medielandskap kan vara svårt att skilja mellan nyheter och nyheter. Syftet med mitt gestaltande arbete är därför att skapa en prototyp på en hemsida som kan fungera som ett verktyg för att dels lära sig om skillnaden mellan texter och dess gestaltning av en händelse, men samtidigt som ett eventuellt verktyg för att analysera texter.

 

Källkoll! är en prototyp på en hemsida som kan användas som ett verktyg för källkritik. Dels så kan man läsa om vad källkritik innebär men även på inblick i de journalistiska riktlinjer som finns för att lära sig att bli kritisk mot innehåll man kommer över på Internet.

I en annan del av hemsidan kan man få göra ett test där man får bland annat jämföra olika texter, söka upp ord som är opassande för nyhetsartiklar samt analysera bilders relevans för en viss nyhet. Syftet är att hitta dolda budskap i texterna och visa på journalisters roll i en demokrati.

En färdig hemsida skulle kunna fungera som ett bra verktyg för elever på gymnasial nivå att lära sig om vikten att vara kritisk till det man kommer i kontakt med på Internet – ett verktyg för källkritik. Optimalt hade varit om det fick bli en del av inlärning av ett kritiskt tänkande för samtliga gymnasiala inriktningar, alternativt samhällsvetenskaplig linje eller medie- och kommunikationsvetenskaplig linje. Då hemsidan inte är en färdig produkt skulle även en alternativ målgrupp för presentationen av hemsidan vara en potentiell investerare som vill främja ett kritiskt förhållningssätt till det ständiga informationsflöde som idag är en stor del av människors liv. Skolverket eller SVT skulle kunna vara ett exempel.

 

Hanna Lorenz

Källkoll!

Alternativmedia mot finmedia – Ett examensarbete av Hanna Lorenz