EfterFlykten

Många fördomar och rädslor har roten i okunskap, i främlingskap. En person som är allt en själv inte är, som bär på traditioner och en kultur som är olik ens egen är det enklare att skapa distans till och misstänkliggöra. Då skapas rasism och oförståelse. Bakom Instagramkontot EfterFlykten finns ambitionen att synliggöra de individer som idag klumpas ihop till en massa, de vi kallar asylsökanden. De som egentligen är så mycket mer än sin flyktingstatus, så mycket mer än de få egenskaper de tillskrivs av andra. Genom att lyfta fram och personliggöra dessa individer hoppas jag att kontot fungerar som en utsträckt hand, något som i förlängningen bidrar till färre fördomar och rädslor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontot EfterFlykten består av citat från intervjuer med fem asylsökanden som gjordes i examensarbetet ’Identiteter över gränser’ våren 2017. I examensarbetet studerades hur asylsökanden kan använda sociala medier som ett sätt att hålla kontakt med hemlandet, som ett verktyg i en identitetsskapandeprocess och som ett medel för integration och inkludering. Studiens resultat visade att digitala medier är ett viktig verktyg för upprätthållandet av en kontakt med hemlandet, att de kan spela en roll i en identitetsskapandeprocess och vid aktiv användning även fungera som ett möjliggörande av större integration. I en kontext där vi ser alltfler människor på flykt, samtidigt som vi går mot ett alltmer digitaliserat samhälle är det viktigt att förstå hur digitala verktyg kan användas och hjälpa flyktingar, asylsökanden och immigranter.

Kontot EfterFlykten är en förlängning av detta arbete och fokuserar på att främst fungera som ett inkluderande och på att sätta dessa individer i en svensk kontext. Att bidra till integration, förståelse och medkänsla i samhället. En reflektion kring de upplevelser och tankar som uppkommit för min egen del längs med vägen och om individernas historia förs med intention att synliggöra personen bakom citaten.

 

Här finner du Instagramkontot

https://www.instagram.com/efterflykten/

 

Här finner du examensarbetet

Identiteter över gränser

— Anna Johansson