Alldeles för mycket kläder

Mitt gestaltande arbete består av hemsidan Much to much clothing där jag skrivit en essä om klädkonsumtion och klädindustrins baksida. Det går även att finna lite handfasta tips på en mer hållbar klädkonsumtion. På hemsidan finns även en blogg som handlar om mina egna tankar kring ämnet. Det gestaltande arbetet kommer ur mitt examensarbete Klä dina identiteter.

Fokus i arbetet ligger på varför vi fortsätter att konsumera så mycket kläder när vi vet att det är andra i världen som får lida av det. Men samtidigt fokuserar arbetet på den ambivalens jag själv, och säkert många andra känner inför konsumtion av kläder. Det är ju även kul med kläder och konsumtionssamhället är en så stor del av hur vi lever i en marknadsstyrd värld. I min essä går jag lite djupare in på ämnet och argumenterar samt berättar om vad jag tycker med influenser från människor som grävt djupare i ämnet. Det görs kopplingar till resonemang från mitt examensarbete och den kunskap som jag tagit med mig därifrån. På bloggen är det en mer vardaglig ton med tankar och funderingar som jag känner berör mig och min omvärld, alltid delad på twitter.

Gå gärna in och titta närmare på andremagnusson.wixsite.com/mtmclothes och ta del av min essä och bloggen. Nedan finner ni lite screenshots från hemsidan.

Mitt och Anton Perssons examensarbete kan du läsa här: Klä din identiteter

Av: André Magnusson