5inist javisst!

Mitt examensarbete handlar om kroppsaktivismen på Instagram och hur den kan förstås som en feministisk kamp och som ett uttryck för post-feminism. Genom intervjuer med fyra kroppsaktivister kunde jag urskilja att det fanns en oro kring att dela med sig av sina feministiska åsikter på Instagram på grund av rädsla för att bli uthängd eller påhoppad. Syftet med mitt gestaltande arbete har därför varit att sprida medvetenhet kring den nätmobbning som finns mellan feminister på sociala medier och på så sätt skapa tolerans gentemot varandras, ibland olika, feministiska åsikter.

Nätmobbning och beteende på sociala medier har länge varit på tapeten i det svenska medielandskapet. Hatkommentarer och påhopp har blivit vardagsmat för många som är aktiva på sociala medier, i synnerhet uttalade feminister. Men det är inte bara nättroll och anti-feminister som står för dessa påhopp, även feminister har en tendens att hänga ut och hoppa på andra feminister. Detta märktes inte minst på några av mina respondenter under mina intervjuer, de valde att inte dela med sig av sina feministiska åsikter just på grund av detta.

Jag valde därför att gestalta detta genom en blogg med syftet att diskutera och problematisera detta genom tre olika situationer där kvinnor hänger ut andra kvinnor på grund av att de inte har samma åsikter eller syn på olika frågor. Enligt mig är detta ett problem och skapar otrygghet även i feministiska forum som egentligen borde vara ett säkert rum att diskutera feminism i. Det hårda klimat i de feministiska forumen på sociala medier gör att många inte vågar ge sig in i diskussioner vilket gör att många värdefulla röster i får höras. Därför vill jag genom min blogg, försöka förändra synen på att det finns en rätt och en fel feminism och istället försöka få människor att lyssna på varandras feministiska analyser och diskutera med en god ton på de digitala plattformarna.

Läs gärna mitt examensarbete, Min kropp, mitt vapen.