Klädkonsumtionens pris

För varje år som går ökar den globala klädkonsumtionen. För varje år som går ökar samtidigt klädindustrins negativa inverkan på planeten jordens hälsa. För varje år som går tycks fler rapporter, dokument och nyheter som uppmärksammar det problematiska sambandet nå fram i det mediala bruset. De allra flesta är förmodligen medvetna om att det finns baksidor med att shoppa, och shoppa, och shoppa. Men trots att medvetenheten om problemet finns, tycks inte medvetenheten om ens egen inblandning finnas. I min artikel ”Klädkonsumtionens pris” ställer jag mig frågande till hur det kan komma sig. Dessutom funderar jag över hur vi, tillsammans, kan förändra vårt beteende.

Artikeln, ”Klädkonsumtionens pris” hittar du på en Medium-blogg kopplad till mitt Twitter-konto. Den är tänkt som en problematiserande långläsning och riktar sig mot dig som ännu inte fått ditt attention-span förstört av sociala mediers rasande hastighet. Samtidigt riktar den sig mot dig som är intresserad av samhälleliga fenomen och utmaningar i allmänhet och kläder, mode och i miljö i synnerhet.

”Klädkonsumtionens pris” bygger på det examensarbete, i Medie- och kommunikationsvetenskap, som jag och min kollega André Magnusson, med gemensamma ansträngningar, producerat. Examensarbetet benämns ”Klä dina identiteter” och cirkulerar kring vilken roll kläder och klädkonsumtion spelar i den mellanmänskliga kommunikationen. I ”Klädkonsumtionens pris” vrids uppmärksamheten en aning mer åt de miljömässiga aspekterna av klädindustrin. Den akademiska tonen får även stå åt sidan för den mer populärkulturella. Samtidigt hämtas argument och underlag ur de resultat som examensarbetet gav. Trevlig läsning!

Mitt gestaltande projekt – Klädkonsumtionens pris

Mitt och Andrés examensarbete – Klä din identiteter

Av: Anton Persson