“Kom och köp en identitet”

Under vårterminen 2017 skrev vi ett examensarbete som behandlade kläders betydelse på människans identitet. Det empiriska materialet för examensarbetet samlades in genom tio kvalitativa semistrukturerade intervjuer med målgruppen kvinnor mellan 20-30 år. I det gestaltande arbetet ville vi ta vara på vår nya kunskap kring vad kläder och konsumtion har för betydelse för ens identitet genom att skapa en reklamkampanj.

Vår idé till det gestaltande arbetet väcktes utifrån våra intervjuer i examensarbetet där vi lät våra respondenter titta på några utvalda bilder och utifrån kläderna berätta kvinnans identitet. Det visade sig att respondenterna många gånger tydligt kunde utge vem kvinnan var, vad hon kunde arbeta med, var hon kom ifrån och vad hon kunde tänkas ha för intresse. Detta visar på hur kläder kommunicerar till allmänheten genom underliggande koder och signaler. I intervjuerna visades det sig att många respondenter ansåg sig vara opåverkade och självständiga i sina val, men som sedan under intervjuns gång trots allt visade sig känna ett behov av grupptillhörighet och gemenskap. Människan vill känna samhörighet med andra och vill passa in i vissa sociala sammanhang. Olika situationer har olika klädkoder som människan gärna följer för att passa in. Till exempel är kanske ett par kostymbyxor att föredra vid en arbetsintervju istället för ett par mjukisbyxor, medan mjukisbyxorna är att föredra för en mysig hemmakväll. De olika byxorna får olika betydelser i olika kontexter.

Vi har skapat en reklamkampanj för Facebook och för annonsering på stan med fokus på identitet. Reklamkampanjen utfördes för det fiktiva klädesföretaget New Identity som säljer identiteter. Till exempel handlar detta om att sälja identiteten ”Framgångsrik” istället för klädesplagget ”Kavaj”. Kavajens underliggande koder är ofta någon form av karriär eller framgång. Reklamkampanjen är uppbyggd genom bilder från H&M och Gina Tricot. Vårt val att använda dessa två klädesföretag var dels för att det framkom i en förundersökning till vårt examensarbete att de två klädesföretagen var i topp att handla från samt följa på sociala medier. Bilderna redigerades i Photoshop för att sedan användas i mockups för Facebook och annonsering i stan så att vår idé kommer till liv.

Här kan du läsa vårt examensarbete Du är unik, precis som alla andra

Här kan du se vårt gestaltande arbete Kom och köp en identitet

Av: Malin Andersson & Emelie Eneberg

5inist javisst!

Mitt examensarbete handlar om kroppsaktivismen på Instagram och hur den kan förstås som en feministisk kamp och som ett uttryck för post-feminism. Genom intervjuer med fyra kroppsaktivister kunde jag urskilja att det fanns en oro kring att dela med sig av sina feministiska åsikter på Instagram på grund av rädsla för att bli uthängd eller påhoppad. Syftet med mitt gestaltande arbete har därför varit att sprida medvetenhet kring den nätmobbning som finns mellan feminister på sociala medier och på så sätt skapa tolerans gentemot varandras, ibland olika, feministiska åsikter.

Nätmobbning och beteende på sociala medier har länge varit på tapeten i det svenska medielandskapet. Hatkommentarer och påhopp har blivit vardagsmat för många som är aktiva på sociala medier, i synnerhet uttalade feminister. Men det är inte bara nättroll och anti-feminister som står för dessa påhopp, även feminister har en tendens att hänga ut och hoppa på andra feminister. Detta märktes inte minst på några av mina respondenter under mina intervjuer, de valde att inte dela med sig av sina feministiska åsikter just på grund av detta.

Jag valde därför att gestalta detta genom en blogg med syftet att diskutera och problematisera detta genom tre olika situationer där kvinnor hänger ut andra kvinnor på grund av att de inte har samma åsikter eller syn på olika frågor. Enligt mig är detta ett problem och skapar otrygghet även i feministiska forum som egentligen borde vara ett säkert rum att diskutera feminism i. Det hårda klimat i de feministiska forumen på sociala medier gör att många inte vågar ge sig in i diskussioner vilket gör att många värdefulla röster i får höras. Därför vill jag genom min blogg, försöka förändra synen på att det finns en rätt och en fel feminism och istället försöka få människor att lyssna på varandras feministiska analyser och diskutera med en god ton på de digitala plattformarna.

Läs gärna mitt examensarbete, Min kropp, mitt vapen.

EfterFlykten

Många fördomar och rädslor har roten i okunskap, i främlingskap. En person som är allt en själv inte är, som bär på traditioner och en kultur som är olik ens egen är det enklare att skapa distans till och misstänkliggöra. Då skapas rasism och oförståelse. Bakom Instagramkontot EfterFlykten finns ambitionen att synliggöra de individer som idag klumpas ihop till en massa, de vi kallar asylsökanden. De som egentligen är så mycket mer än sin flyktingstatus, så mycket mer än de få egenskaper de tillskrivs av andra. Genom att lyfta fram och personliggöra dessa individer hoppas jag att kontot fungerar som en utsträckt hand, något som i förlängningen bidrar till färre fördomar och rädslor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontot EfterFlykten består av citat från intervjuer med fem asylsökanden som gjordes i examensarbetet ’Identiteter över gränser’ våren 2017. I examensarbetet studerades hur asylsökanden kan använda sociala medier som ett sätt att hålla kontakt med hemlandet, som ett verktyg i en identitetsskapandeprocess och som ett medel för integration och inkludering. Studiens resultat visade att digitala medier är ett viktig verktyg för upprätthållandet av en kontakt med hemlandet, att de kan spela en roll i en identitetsskapandeprocess och vid aktiv användning även fungera som ett möjliggörande av större integration. I en kontext där vi ser alltfler människor på flykt, samtidigt som vi går mot ett alltmer digitaliserat samhälle är det viktigt att förstå hur digitala verktyg kan användas och hjälpa flyktingar, asylsökanden och immigranter.

Kontot EfterFlykten är en förlängning av detta arbete och fokuserar på att främst fungera som ett inkluderande och på att sätta dessa individer i en svensk kontext. Att bidra till integration, förståelse och medkänsla i samhället. En reflektion kring de upplevelser och tankar som uppkommit för min egen del längs med vägen och om individernas historia förs med intention att synliggöra personen bakom citaten.

 

Här finner du Instagramkontot

https://www.instagram.com/efterflykten/

 

Här finner du examensarbetet

Identiteter över gränser

— Anna Johansson

Outkasts – skatekulturen inifrån

När Malmö stad vill använda skatekulturen i sin marknadsföring för att uppfattas som en kreativ och nytänkande stad, så väljer de att visa upp de delar av kulturen som är attraktiva för allmänheten som skatetävlingar och organiserade arrangemang och visar inte upp skatekulturen i sin helhet. På så sätt blir skatekulturen missrepresenterad för personer som besöker Malmö stads skatearrangemang och får en felaktig bild av vad skatekulturen är och innebär. Jag har därför skapat fotoutställningen ’Outkasts – skatekulturen inifrån’ för att visa min syn på skatekulturen där jag vill försöka ge en mer heltäckande bild av skatekulturen som ett komplement till de skatetävlingar som Malmö stad arrangerar för allmän beskådning. Utställningen kommer ställas ut under Malmö stads skatetävling Skate Malmö Street mellan 11-13 augusti på konsthallstorget i Malmö för att besökare ska få möjlighet att se fler delar av skatekulturen än bara tävlingsdelen och på så sätt få en bättre inblick i hur skatekulturen faktiskt ser ut.

 

Utställning på konsthallstorget under Skate Malmö Street 11-13 augusti

Soundtrack till utställningen

Klädkonsumtionens pris

För varje år som går ökar den globala klädkonsumtionen. För varje år som går ökar samtidigt klädindustrins negativa inverkan på planeten jordens hälsa. För varje år som går tycks fler rapporter, dokument och nyheter som uppmärksammar det problematiska sambandet nå fram i det mediala bruset. De allra flesta är förmodligen medvetna om att det finns baksidor med att shoppa, och shoppa, och shoppa. Men trots att medvetenheten om problemet finns, tycks inte medvetenheten om ens egen inblandning finnas. I min artikel ”Klädkonsumtionens pris” ställer jag mig frågande till hur det kan komma sig. Dessutom funderar jag över hur vi, tillsammans, kan förändra vårt beteende.

Artikeln, ”Klädkonsumtionens pris” hittar du på en Medium-blogg kopplad till mitt Twitter-konto. Den är tänkt som en problematiserande långläsning och riktar sig mot dig som ännu inte fått ditt attention-span förstört av sociala mediers rasande hastighet. Samtidigt riktar den sig mot dig som är intresserad av samhälleliga fenomen och utmaningar i allmänhet och kläder, mode och i miljö i synnerhet.

”Klädkonsumtionens pris” bygger på det examensarbete, i Medie- och kommunikationsvetenskap, som jag och min kollega André Magnusson, med gemensamma ansträngningar, producerat. Examensarbetet benämns ”Klä dina identiteter” och cirkulerar kring vilken roll kläder och klädkonsumtion spelar i den mellanmänskliga kommunikationen. I ”Klädkonsumtionens pris” vrids uppmärksamheten en aning mer åt de miljömässiga aspekterna av klädindustrin. Den akademiska tonen får även stå åt sidan för den mer populärkulturella. Samtidigt hämtas argument och underlag ur de resultat som examensarbetet gav. Trevlig läsning!

Mitt gestaltande projekt – Klädkonsumtionens pris

Mitt och Andrés examensarbete – Klä din identiteter

Av: Anton Persson

The New State of Music

Om du läser det här har du förmodligen också någon gång lyssnat på musik digitalt. Låter det dumt och uppenbart? “Det är klart att jag gör det! Vem gör inte?”. Så kanske du tänker precis just nu. Och det är precis i det till synes uppenbara och självklara faktumet som min artikel “The New State of Music – How technology and digital consumption patterns affect music’s place in our world and the individual’s relationship to it” djupdyker i för att visa på hur ett sådant tillstånd påverkar vårt förhållande till musik, och i ett längre lopp, samhället och kulturen i stort.

Artikeln utgår från mitt examensarbete som just fokuserade kring frågor om digital musikkonsumtion. Det finns givetvis många olika utgångspunkter kring frågan om hur en sådan utveckling påverkar oss och vilken plats musiken kan ses ha intagit i våra liv, vilket även resultaten av examensarbetet visade på. Men i min artikel har jag valt att fokusera på musikens roll sett till frågor om identitet och hur ett sådant digital tillstånd också leder till att traditionella sub-kulturer som traditionellt har haft sin utgångspunkt och ideologiska kärna i musiken håller på att försvinna. Jag berör också frågor om vilka nya roller och syften musiken istället idag fyller för oss, som har uppstått som en konsekvens av teknologin och en digital distribution av musik. Genomgående ställer artikeln även, med bakgrund i redogörelser och diskussioner kring ovanstående områden, frågor om framtiden när, som framgår i artikeln, relativt få aktörer numera besitter en sån stor makt över hur vi får tillgång till och sätten som konsumtionen av musik sker på. Vad är framtiden för musiken?

Texten är publicerad på min och en väns publikation om populärkultur som heter The Culture Point. Där hittar du andra intressanta texter som berör populärkultur av andra skribenter. För att komma till min artikel klickar du här!

Examensarbetet i sin helhet: Soundtrack till din vardag

Av: William Wikner

Klarar du dig utan musik?

En ständig närvaro av digitala medier kan reducera musiken till ett bakgrundsljud. Som motreaktion till det startade jag bloggen Musikexperimentet i mitt gestaltande arbete, där jag låter mig lyssna på en låt om dagen i en veckas tid. Jag skriver om min upplevelse av den veckan, vilken musik jag valde att lyssna på och farorna samt fördelarna med vår överkonsumtion av musik.

Grunden för mitt lilla musikexperiment var examensarbetet Soundtrack till din vardag: En kvalitativ studie om musikkonsumtion i digitala medier, individens upplevelse av identitet och konnektiva kulturer som jag skrev tillsammans med William Wikner.

Från examensarbetet tog jag med mig framförallt människors förändrade, och utökade, konsumtionsvanor när det kommer till musik i digitala kanaler. Jag ville ta reda på vad som skulle hända om jag gick i motsatt riktning. Så under en veckas tid utsatte jag mig själv för utmaningen att bara få lyssna på en låt, en enda gång, varje dag. I bloggen skrev jag om veckan i ett slags dagboksformat, med en tydlig kronologisk övergång från prolog till epilog – med sju dagar där emellan.

Budskapet med mitt gestaltande arbete var att få läsaren att tänka efter och reflektera över sin egen musikkonsumtion. Det är trots allt viktigt att vi gör det för att inte riskera att ta musiken för givet.

Du hittar till bloggen här: https://musiknonstopsite.wordpress.com/ 

Här kan du läsa examensarbetet i sin helhet: Soundtrack till din vardag

Av: David Carlsson

Instagramakuten

Allt eftersom fler privatpersoner nyttjar Instagram börjar även företags närvaro på plattformen öka. I takt med detta växer kampen om användares uppmärksamhet. Men vilken typ av innehåll eftersträvas och vad får användare ut av att följa företag på plattformen?

I mitt examensarbete ”Slaget om uppmärksamhet” belyses individers bakomliggande motiv till att interagera med företag på Instagram. Undersökningen baseras på tretton kvalitativa forskningsintervjuer. Studien resulterar bland annat i tre centrala drivkrafter till att följa företag på Instagram: information, inspiration och identifikation. Dessutom föredras varierande innehåll som visar på företags trovärdighet, professionalitet och som en kan identifieras med.

Mitt gestaltande arbete ”Instagramakuten” kan betraktas som en förlängd arm av examensarbetet. Eftersom det senare resulterade i handfasta tips på hur individer önskar att företag kommunicerar på Instagram blev det en självklarhet att skapa en webbsida och ett Instagramkonto med syfte att fungera som ett kommunikations- och strategiunderlag för företag att använda sig av. Här hittar du konkreta tips och exempel på hur företag bör kommunicera för att få individers uppmärksamhet på Instagram.

Läs examensarbetet här: Slaget om uppmärksamhet

Av: Tess Hamark

 

Nätmoralen

Vårt gestaltande arbete handlar om kampen för ett bättre moraliskt klimat på internet. Vi har skapat en webbsida vilken berör resultat som vi kommit fram till i vårt examensarbete i Medie – och kommunikationsvetenskap. Webbsidan har som syfte att uppmärksamma problematiken med näthat och informera människor om hur de kan vara med och göra internet till en trevligare plats.

Webbsidan www.natmoralen.wordpress.com har som huvudfokus att vara informativ och utbildande gällande ett moraliskt beteende på internet. Den vänder sig främst till nya och ovana internetanvändare vilka har begränsad kunskap om vad som är lämpligt att uttrycka på digitala medier. Webbsidan lyfter exempel på näthat för att upplysa besökaren om hur det tar sig i uttryck. Besökaren får även ta del av information vilken belyser vikten av att vara källkritisk. Samtidigt bjuder webbsidan in läsaren till att vara med och engagera sig i arbetet för ett moraliskt klimat på internet. Vidare tipsar den om stöd och hjälp för den som känner sig utsatt för näthat. Huvudtanken med webbsidan är att den ska fungera som en förlängning till Facebookgruppen #jagärhär vilken vi undersökt i vårt examensarbete. De arbetar för allas rätt till att uttrycka sina åsikter utan trakasserier och påhopp. Deras arbete är ytterst viktigt i dagens medielandskap då mörka krafter existerar på internet och tar allt mer utrymme. Vi menar att det är betydelsefullt att uppmärksamma näthat och dess konsekvenser för att göra vårt samhälle som alltmer präglas av internet till en mer moralisk plats. 

Kika gärna in på https://natmoralen.wordpress.com/ och läs även mer om #jagärhär i vårt examensarbete: #ärdudär?

Av: Ellen Adolfsson & Felicia Dahlman

Alldeles för mycket kläder

Mitt gestaltande arbete består av hemsidan Much to much clothing där jag skrivit en essä om klädkonsumtion och klädindustrins baksida. Det går även att finna lite handfasta tips på en mer hållbar klädkonsumtion. På hemsidan finns även en blogg som handlar om mina egna tankar kring ämnet. Det gestaltande arbetet kommer ur mitt examensarbete Klä dina identiteter.

Fokus i arbetet ligger på varför vi fortsätter att konsumera så mycket kläder när vi vet att det är andra i världen som får lida av det. Men samtidigt fokuserar arbetet på den ambivalens jag själv, och säkert många andra känner inför konsumtion av kläder. Det är ju även kul med kläder och konsumtionssamhället är en så stor del av hur vi lever i en marknadsstyrd värld. I min essä går jag lite djupare in på ämnet och argumenterar samt berättar om vad jag tycker med influenser från människor som grävt djupare i ämnet. Det görs kopplingar till resonemang från mitt examensarbete och den kunskap som jag tagit med mig därifrån. På bloggen är det en mer vardaglig ton med tankar och funderingar som jag känner berör mig och min omvärld, alltid delad på twitter.

Gå gärna in och titta närmare på andremagnusson.wixsite.com/mtmclothes och ta del av min essä och bloggen. Nedan finner ni lite screenshots från hemsidan.

Mitt och Anton Perssons examensarbete kan du läsa här: Klä din identiteter

Av: André Magnusson