Studentarbeten

Reklamproducent och konsument redan från barnsben

I dagens samhälle finns det stor problematik kring hur barn exponeras för men även exponeras själva i kommersiella syften på sociala medier, i synnerhet på Youtube. Denna problematik talas det väldigt lite kring och kanske är ...
Read More

Möts igen – fanfiction som förlänger den populärkulturella upplevelsen

Möts igen är en fanfiction-novell som syftar till att förlänga producenters kulturproduktion och ge utrymme för fansens egenproducerad material som stärker identitetsskapandet och gemenskapen inom communityn. Med min text vill jag omskapa berättelsen som lesbiska ...
Read More

Det problematiska med att exponera barn i sociala medier

I dagens samhälle finns det stora problem kring hur barn exponeras i sociala medier. Det verkar som att de flesta tycker att detta är moraliskt fel, men ändå så fortsätter vi att publicera bilder och ...
Read More

Amicitia – En novell om kvinnlig vänskap

Amicitia är en novell som fokuserar på vänskap utifrån en kvinnlig karaktär i olika skeden i livet. Genom att beskriva kortare glimtar av hur vänskap kan te sig, beroende på hur gammal en är, hoppas ...
Read More

När kvinnor tar makten

I mitt examensarbete skrev jag om hur fyra kvinnor i maktposition från olika länder och kulturer blev representera i media. Min empiri i mitt examensarbete var texter och bilder från olika dagstidningar. Eftersom dessa kvinnor ...
Read More

“Kom och köp en identitet”

Under vårterminen 2017 skrev vi ett examensarbete som behandlade kläders betydelse på människans identitet. Det empiriska materialet för examensarbetet samlades in genom tio kvalitativa semistrukturerade intervjuer med målgruppen kvinnor mellan 20-30 år. I det gestaltande ...
Read More

5inist javisst!

Mitt examensarbete handlar om kroppsaktivismen på Instagram och hur den kan förstås som en feministisk kamp och som ett uttryck för post-feminism. Genom intervjuer med fyra kroppsaktivister kunde jag urskilja att det fanns en oro ...
Read More

EfterFlykten

Många fördomar och rädslor har roten i okunskap, i främlingskap. En person som är allt en själv inte är, som bär på traditioner och en kultur som är olik ens egen är det enklare att ...
Read More

Outkasts – skatekulturen inifrån

När Malmö stad vill använda skatekulturen i sin marknadsföring för att uppfattas som en kreativ och nytänkande stad, så väljer de att visa upp de delar av kulturen som är attraktiva för allmänheten som skatetävlingar ...
Read More

Klädkonsumtionens pris

För varje år som går ökar den globala klädkonsumtionen. För varje år som går ökar samtidigt klädindustrins negativa inverkan på planeten jordens hälsa. För varje år som går tycks fler rapporter, dokument och nyheter som ...
Read More

The New State of Music

Om du läser det här har du förmodligen också någon gång lyssnat på musik digitalt. Låter det dumt och uppenbart? "Det är klart att jag gör det! Vem gör inte?". Så kanske du tänker precis ...
Read More

Klarar du dig utan musik?

En ständig närvaro av digitala medier kan reducera musiken till ett bakgrundsljud. Som motreaktion till det startade jag bloggen Musikexperimentet i mitt gestaltande arbete, där jag låter mig lyssna på en låt om dagen i ...
Read More

Instagramakuten

Allt eftersom fler privatpersoner nyttjar Instagram börjar även företags närvaro på plattformen öka. I takt med detta växer kampen om användares uppmärksamhet. Men vilken typ av innehåll eftersträvas och vad får användare ut av att ...
Read More

Nätmoralen

Vårt gestaltande arbete handlar om kampen för ett bättre moraliskt klimat på internet. Vi har skapat en webbsida vilken berör resultat som vi kommit fram till i vårt examensarbete i Medie - och kommunikationsvetenskap. Webbsidan ...
Read More

Alldeles för mycket kläder

Mitt gestaltande arbete består av hemsidan Much to much clothing där jag skrivit en essä om klädkonsumtion och klädindustrins baksida. Det går även att finna lite handfasta tips på en mer hållbar klädkonsumtion. På hemsidan finns ...
Read More

How they influence

I uppsatsen ”Influencers – En hjälpande eller stjälpande hand?” diskuterar jag och min uppsatspartner hur influencers och influence marketing influerar unga kvinnor i åldrarna 18-25 i deras livsstil samt identitetsskapande. Resultaten som framkommit genom vår ...
Read More

Strävan efter perfektion

I vårt examensarbete ”Influencers - en hjälpande eller stjälpande hand?” undersökte vi hur följandet av sociala medieprofiler, även kallade influencers influerar unga kvinnors identitetsskapande och livsstil. För att få svar på detta genomförde vi tio ...
Read More

Jag publicera bilder på barn i sociala medier

I mitt gestaltande arbete visas på vilket sätt mödrar publicerar sina barn på sociala medier och i vilket syftet de gör det. Gestaltningens form utgörs av en novell som skapats som E-bok. Hela det gestaltande ...
Read More

Mediala representationer av kvinnor på Idrottsgalan

Vårt gestaltande projekt består av facebookgruppen #Idrottutankön där vi tillsammans med gruppens medlemmar diskuterar frågor som på olika sätt berör huvudresultaten som vi har kommit fram till i vårt examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap. Fokus ...
Read More

Källkoll! Ett verktyg för källkritik på Internet

Mitt examensarbete består av textanalyser av artiklar på den alternativa nyhetssajten Avpixlat. Under arbetet med mitt examensarbete så slog det mig hur populär sajten är då den har tre miljoner sidvisningar i veckan. Materialet på ...
Read More

Can We Trust What We See?

Manipulation of images is a big problem in the news. If photographers and journalists edit their images, how do we know that what they are representing is truthful? In my thesis I discussed the importance ...
Read More

organisationell_kommunikation

Är du en publiserare för en orgnaisation och har funderat på vad som ska läggas ut på Instagram för bäst gynna organisationen? Instagram kontot organisationell_kommunikation har skapats som ett hjälpmedel för att ge svar på ...
Read More

Jag känner mig trygg i Husby

 - Jag känner mig trygg i Husby. Det var något vi fick höra efter kravallerna hade ägt rum i Husby 2013. Genom de traditionella medierna tog publiken emot en bild av Husby som var allt annat än ...
Read More

Ikeas (kommersiella) berättelser

Har du någon gång tänkt på varför en berättelse utspelar sig på ett visst sätt? Och vad som kan tänkas ligga bakom? Det gjorde i alla fall jag, så pass mycket att jag valde att ...
Read More

Breaking Down Agent Carter

Breaking Down Peggy Carter är ett fanzine där vi tittar närmare på den fiktionella karaktären Peggy Carter och hennes framställning i Marvel Cinematic Universe. Artiklarna i fanzinet har utgått från delar av resultatet i mitt ...
Read More

Mobilanvändning och konfliktmineraler av Elin Ankarskär

Mobiltelefoner är en del av vår dagliga kommunikation. Vi använder dem för jobb, underhållning och för att kontakta nära och kära. Men vad får det för konsekvenser? Tenn, tungsten, tantal och guld är några av ...
Read More

Samtalet – en novell av Nicole Gustavsson

I mitt examensarbete studerade jag hur nyhetstidningar framställer två hiphop band genom narrativ och representation. När jag skrev examensarbete blev jag irriterad på de förutfattade meningarna som fanns om banden. Varken journalister eller beslutsfattare (de ...
Read More

Alexandra Lundgren Moralpanikens löpsedlar

I mitt examensarbete har jag undersökt hur medierna, särskilt nyhetstidningar, använder sig av moralpanik för att uppnå nyhetsvärde. Moralpanik är ett genomgående tema även i mitt gestaltande arbete. Jag anser det därför passande att utforma ...
Read More

Queer in the Time of Adventure

Under våren 2016 skrev jag mitt examensarbete om  de queerteoretiska element som går att hitta i den animerade TV-serien Adventure Time. Genom att använda mig av först och främst Judith Butlers teorier om performativitet och den ...
Read More

Lorde – en representation

I examensarbetet ”Lorde – en representation” studerade Mattias Pekkarinen och Kevin Hörqvist hur den animerade amerikanska teveserien South Park representerar den Nya Zeeländska artisten Lorde samt musikindustrin i stort. Detta för att få en djupare ...
Read More