Studentarbeten

Källkoll! Ett verktyg för källkritik på Internet

Mitt examensarbete består av textanalyser av artiklar på den alternativa nyhetssajten Avpixlat. Under arbetet med mitt examensarbete så slog det mig hur populär sajten är då den har tre miljoner sidvisningar i veckan. Materialet på ...
Read More

Can We Trust What We See?

Manipulation of images is a big problem in the news. If photographers and journalists edit their images, how do we know that what they are representing is truthful? In my thesis I discussed the importance ...
Read More

organisationell_kommunikation

Är du en publiserare för en orgnaisation och har funderat på vad som ska läggas ut på Instagram för bäst gynna organisationen? Instagram kontot organisationell_kommunikation har skapats som ett hjälpmedel för att ge svar på ...
Read More

Jag känner mig trygg i Husby

 - Jag känner mig trygg i Husby. Det var något vi fick höra efter kravallerna hade ägt rum i Husby 2013. Genom de traditionella medierna tog publiken emot en bild av Husby som var allt annat än ...
Read More

Ikeas (kommersiella) berättelser

Har du någon gång tänkt på varför en berättelse utspelar sig på ett visst sätt? Och vad som kan tänkas ligga bakom? Det gjorde i alla fall jag, så pass mycket att jag valde att ...
Read More

Breaking Down Agent Carter

Breaking Down Peggy Carter är ett fanzine där vi tittar närmare på den fiktionella karaktären Peggy Carter och hennes framställning i Marvel Cinematic Universe. Artiklarna i fanzinet har utgått från delar av resultatet i mitt ...
Read More

Mobilanvändning och konfliktmineraler av Elin Ankarskär

Mobiltelefoner är en del av vår dagliga kommunikation. Vi använder dem för jobb, underhållning och för att kontakta nära och kära. Men vad får det för konsekvenser? Tenn, tungsten, tantal och guld är några av ...
Read More

Samtalet – en novell av Nicole Gustavsson

I mitt examensarbete studerade jag hur nyhetstidningar framställer två hiphop band genom narrativ och representation. När jag skrev examensarbete blev jag irriterad på de förutfattade meningarna som fanns om banden. Varken journalister eller beslutsfattare (de ...
Read More

Alexandra Lundgren Moralpanikens löpsedlar

I mitt examensarbete har jag undersökt hur medierna, särskilt nyhetstidningar, använder sig av moralpanik för att uppnå nyhetsvärde. Moralpanik är ett genomgående tema även i mitt gestaltande arbete. Jag anser det därför passande att utforma ...
Read More

Queer in the Time of Adventure

Under våren 2016 skrev jag mitt examensarbete om  de queerteoretiska element som går att hitta i den animerade TV-serien Adventure Time. Genom att använda mig av först och främst Judith Butlers teorier om performativitet och den ...
Read More

Lorde – en representation

I examensarbetet ”Lorde – en representation” studerade Mattias Pekkarinen och Kevin Hörqvist hur den animerade amerikanska teveserien South Park representerar den Nya Zeeländska artisten Lorde samt musikindustrin i stort. Detta för att få en djupare ...
Read More

Digital agenda – digitaliseringen en spelarena för den offentliga aktören

Digital agenda – digitaliseringen en spelarena för den offentliga aktören är är ett medie- och kommunikationsvetenskapligt examensarbete (15hp), som analyserar hur stiftelsen Svenska Filminstitutet använder sig av digitaliseringen för verksamhetsutveckling och optimering av resurser. Frågeställningarna ...
Read More

I spy with my little eye – a picture book about our eyes by Lizette Andersson

This is a picture book about screens. However, it’s not really about technology as much as it is about our own bodies’ screening system, namely our eyes. As human beings, we find ourselves today in a ...
Read More

Att vara privat offentligt

Under vårterminen 2016 skrev ett examensarbete och gjorde ett gestaltande projekt där jag studerade en individs beteende på sociala medier – alltså om det finns en gräns mellan den privata/personliga sfären och den offentliga på sociala ...
Read More

Ett arktiskt Malmö

Visste du att arktiskt fungerar som ett kylskåp för planeten? De enorma vita ytorna av is och snö som reflekterar stora delar av solens strålar tillbaka ut i rymden och stabiliserar jordens klimat håller nu ...
Read More

På spåret – Den nya vinylgenerationen

Vinylskivor betyder mer än musiken de bär på. Idag använder vi dem som dekoration på väggen eller för att minnas särskilda händelser. Du kan till och med få din kremerade aska pressad till en vinylskiva ...
Read More

Makten över Musiken – en kvalitativ undersökning av skivbolagens nutida och framtida roll

”Makten över Musiken” är ett medie- och kommunikationsvetenskapligt examensarbete (15hp) skrivet av Pontus Hammarström och Amel Suljevic under vårterminen 2016. Frågeställningarna grundar sig i de maktstrukturer som existerar inom den svenska musikindustrin och hur de ...
Read More

Malmö Regnbågstjejer – kommunikation för en heterogen publik

Facebook möjliggör för mötesplatser för unga tjejer som avviker från den heterosexuella normen, men hur kan kommunikationsmaterial utformas för att nå en heterogen grupp som endast har sinsexuella läggning gemensamt? Vi, precis som många andra ...
Read More

En visuell kommunikationsplattform – reklamförslag till Nazar

I dagens samhälle finns det enorma möjligheter för en producent att kunna nå ut till en konsument - men betyder möjligheterna per automatik att kommunikationen blir lyckad? Framväxten av de interaktiva medierna innebär flera nya ...
Read More

En ouppnåelig balans? Ett feministiskt samtal mellan två läger

”Sälj grej med tjej”. I reklam- och marknadsföringssammanhang är det inte ovanligt att den här tjejen faller inom ramen för vad som är västerländsk norm. Vita, smala och attraktiva modeller syns överallt. American Apparel är ...
Read More

Facebook, retorik och teknisk utveckling

Påverkas användningen av retorik på Facebook i kombination med att det uppkommer nya tekniska verktyg på plattformen? Vad för form av dialog öppnar den här formen av socialt medium upp för? Är det en ömsesidig ...
Read More

Kommuniceramera

Vad får du från utbildningen och hur kan du lära dig ännu mera? Bloggen Kommuniceramera guidar dig genom begrepp och verktyg inom medie- och kommunikationsbranschen. Från studentlivet till arbetslivet! I examensarbetet ”co&co – en kommunikationsbyrås möjligheter ...
Read More

En gatuskylt. Ett fönster. En port.

En gatuskylt. Ett fönster. En port. I vårt examensarbete “Bron mellan fiktion och verklighet” har vi undersökt hur tv-serien Brons/Broens skildring av Malmö påverkar hur Malmöbor ser på och skapar mening av sin hemstad. I ...
Read More

Pojkar,pojkar,pojkar- Snacket efter!

Under våren bedrev jag tillsammans med min kurskamrat Sabina Wärngård en forskningsstudie som berörde hur maskulinitet och olika mansroller representeras i Tv-serien Boys. Detta gjordes genom att vi utförde retoriska analyser på utvalda scener i ...
Read More

Röster för förändring – Community radio i Myanmars demokratiseringsprocess

Community radio har kommit att bli ett mångfasetterat begrepp med resonans världen över. I Myanmar (Burma) är behovet för ”folkradio” stort men förutsättningarna magra. Jag producerade ett 45 minuter långt live webinarie, där jag satte ...
Read More

Bassis blogg.

Mitt gestaltande arbete består av en blogg, skriven i Christian Bassis namn, en karaktär från SVT-serien Boys. I mitt examensarbete undersökte jag hur maskulinitet porträtteras i tv-serien, vilket ledde till ett intresse för den stereotypt ...
Read More

3 tips till ett skönare Instagramflöde

Under examensarbetet våren 2016 studerade vi, genom intervjuer, huruvida Instagrams nya reklamfunktion har påverkat användarnas syn på mediet. Målgruppen vi riktade oss till var 90-talister vilka använder Instagram. Samma målgrupp användes sedan i det gestaltande ...
Read More

Att skapa & kollaborera i appen Drawing Together

Detta gestaltande arbete baseras på mitt examensarbete: Konstnärliga skapandeprocesser och konstnärsrollen i nya medier - En kollaborativ erfarenhetsbaserad studie av konstnärligt skapande i appen Drawing Together. Jag har valt att omarbeta min egendesignade forskningsmetod till ...
Read More

#friamensen

Mitt examensarbete #samhällsdeltagande behandlar hur man med hjälp av sociala medier och hashtaggar kan nå ut med samhällsföränderliga frågor och engagera sig aktivistiskt. Resultatet från studien visade att hashtaggar och sociala medier innebär möjligheter och ...
Read More

Om du bara kunde FATTA

Enligt brottsförebyggande rådets beräkningar sker det cirka 36 000 våldtäkter i Sverige varje år, vilket motsvarar ungefär 100 våldtäkter om dagen (siffror från 2013). FATTA är en rörelse som arbetar för en samtyckeslagstiftning och mot ...
Read More