Välkommen till Urbana studiers sida om pedagogik

Pedagogik handlar om lärande, om hur vi lär oss och vad lärande är. Sedan två år tillbaka samlas en grupp från institutionen för Urbana studier som har ansvar för att skapa aktiviteter kring pedagogik och pedagogisk praxis. Genom arrangemang av hel- och halvdagar samt fristående seminarier, skapas en plattform för diskussion och utbyte av pedagogiska erfarenheter.

På denna sida kommer dokumentation i form av text, bilder och video, från tidigare arrangemang att finnas tillgängligt. Här kan du också hitta information om kommande arrangemang och kontaktupplysningar till de personer som för närvarande sitter med i arbetsgruppen.

Mot slutet av 2015 bestämdes det att de pedagogiska aktiviteterna ska vara tematiska på årsbasis. Temat för 2016 är forskningsanknuten utbildning.

"Människan leker bara när hon är människa i den fulla betydelsen av ordet, och hon är bara helt och fullt människa när hon leker." – Tobias Tegnér