Dokumentation

Här kan du hitta dokumentation från de hel- och halvdagar som arrangerats samt från fristående seminarier. Dokumentationen finns i text och video – och du väljer vilket format du är intresserad av i menyn till vänster genom att trycka på den lilla pil som finns invid “Dokumentation”.

"Människan leker bara när hon är människa i den fulla betydelsen av ordet, och hon är bara helt och fullt människa när hon leker." – Tobias Tegnér