Format: video

2016

Videodokumentation från pedagogiska dagen i april 2016.

  • Paneldiskussion på temat “Forskningsanknuten utbildning”. I panelen: Tom Nilsson, Birgitta Vitestam, PO Hallin, Malin McGlinn och Petri Gudmundsson.

2015

Videodokumentation från pedagogiska dagen i februari 2015.

  • Introduktion och Patricia Staaf med “Nybörjarstudenter skriver hemtentor”

  • Ebba Lisberg Jensen & Johanna Nygren Spanne “Fake it til you make it”

  • Magnus Johansson “Att utveckla sin professionella roll när man saknar en profession”

  • Per Svensson “Bildning och utbildning i ett Malmöperspektiv”

"Människan leker bara när hon är människa i den fulla betydelsen av ordet, och hon är bara helt och fullt människa när hon leker." – Tobias Tegnér