Kontakt

Gruppen som arbetar med att arrangera pedagogiska aktiviteter består av:

  • Anne-Charlotte Ek, anne-charlotte.ek@mah.se
  • Helena Stavreski, helena.stavreski@mah.se
  • Karin Westerberg, karin.westerberg@mah.se
  • Malin Idvall, administratör, malin.idvall@mah.se
  • Josefin Björk, assistent, josefin.bjork@mah.se

"Människan leker bara när hon är människa i den fulla betydelsen av ordet, och hon är bara helt och fullt människa när hon leker." – Tobias Tegnér