Program och kommande aktiviteter

Seminarierna är slut för höstterminen. Vi vill tacka alla deltagare   under hösten och vill passa på att flagga för konferens i Lund.

"Människan leker bara när hon är människa i den fulla betydelsen av ordet, och hon är bara helt och fullt människa när hon leker." – Tobias Tegnér