Monthly Archives: December 2013

Välkommen till Digitala medier och lärande!

Under vårterminen går kursen Digitala medier och lärande, 15 hp, vid Malmö högskola. det är en kurs på halvfart. Du behöver inte vara på plats i Malmö vid något tillfälle. De schemalagda aktiviteter som är förlagda på campus direktsänds också, t ex Introduktionsträff och föreläsningar. Vill du vara på plats är du sjävklart välkommen!

Här följer ett par korta presentationer av kursens lärare.

Björn Lundgren:

Bjørn Wangen: