Digitala medier

Vad är egentligen digitala medier för något? Är det liktydigt med Facebook, Twitter, Youtube….? Man kan googla och, ja… träffarna blir rätt många! Här är en videoklipp vi hittade på Youtube. Engelsk titel “What is Digital Media”. Är det detsamma som svenska digitala medier. Titta på filmen

<p> </p>

Stämmer den överens med din bild av “digital media” eller “digitala medier”.  Förresten, i svenskan används båda orden media och medier. Betyder de samma sak? I kursen hjälper Bjørn Wangen oss att reda ut begreppen.

Leave a Reply