Lärande

Vad är lärande? Hur går det till? Hur skapar man bra förutsättningar för lärande?
Det finns många frågor kring detta. I kursen så står lärandet i centrum, inte bara ditt eget som kursdeltagare utan hur du skapar bra förutsättningar för andra att lära. Och naturligtvis ligger fokus på att utnyttja olika uttrycksformer som bild, film/video och ljud för lärandet.

Lärande och undervisning har funnits lika länge som människan och det finns många vetenskapliga teorier kring detta. Vi tar kortfattat upp en del av dem. En teori som är väldigt användbar just i samband med att man använder olika uttrycksformer som olika digitala medier brukar betecknas Design för lärande. Den finns beskriven i kurslitteraturen. Här är en kort film där Marie Leijon ger en kort introduktion till teorin. Filmen vänder sig i första hand till högskolelärare, men går utmärkt att se ändå.

Tycker du det är svårt att förstå och hålla isär alla begrepp i filmen? Lugn! I kursen kommer Marie att medverka och hjälpa till att reda ut dem och besvara frågor.

Leave a Reply