Om kursen

Ni som går kursen har väldigt olika bakgrund. Flera av er är verksamma som lärare eller förskollärare och deltar i kursen som fortbildning. Några är studerande ofta på något lärarprogram. Några har helt andra yrken där lärandet, det egna eller andras, är enviktig aspekt. Ytterligare några går kursen av ren nyfikenhet på ämnet.

Kursen är designad så att du så mycket som möjligt ska kunna utnyttja den miljö/situation du befinner dig i, att kunna genomföra kursen med de förutsättningar du har. Av den anledningen är uppgifterna vida med möjlighet för dig att välja innehåll.

Kursen handlar om lärandet och hur det påverkas av användningen av digitala medier. Du kommer att producera bilder och och videoklipp, för att med enkla medel förmedla budskap. Det är inte en kurs i bildbehandling eller videoproduktion utan i att använda digitala medier i lärandet. Många gånger kan det räcka med att spela in ett videoklipp med mobilen.

Du kommer under kursens gång att göra ett antal uppgifter. De flesta ligger sekventiellt, ett par av dem löper parallellt över hela kurstiden.

Vi kommer att erbjuda några föreläsningar på kvällstid som du är välkommen att delta i på plats i Malmö, men vi kommer också att direktsända dem på webben. Vi kommer också att ha schemalagda videokonferenser som ingår i kursuppgifterna. För dem kommer vi att använda Adobe Connect och Skype. Till det krävs det endast webbläsare eller gratis appar. Det finns både för smartphones, surfplattor och datorer. Du behöver också en enkel webbkamera och headset.

Samtliga uppgifter i kursen bedöms och ska vara godkända för att kunna få kursbetyg. En av uppgifterna som löper över hela kurstiden och som motsvarar ungefär halva kursen är ett projektarbete. Bedömningen av det är avgörande för vilket betyg du får.

I början av januari skickas antagningsbeskeden ut och ett välkomstbrev med lite information till dig som ska gå kursen, bl a hur du får inloggningsuppgifter till kurswebbplatsen. Där finns också kursöversikt med bl a alla datum.

Leave a Reply