Välkommen

… till min hemsida. Här har jag samlat mycket information, bl a om mig själv, min syn på vetenskapen, mina kunskapsområden, vad jag forskar om, dvs mitt forskningsobjekt samt aktuella och tidigare forskningsprojekt. Som jag ser det ligger mina gärningar väl i linje med Malmö Högskolas vision och det har jag skrivit en särskild sida om. Malmö Högskola lägger stor vikt vid inte bara forskning utan även pedagogik, ledarskap och samverkan. Det har jag också skrivit särskilda sidor om. Många av mina publikationer kan laddas ner. CV finns på engelska. Här har jag också tänkt blogga regelbundet om aktuella frågor. Och varför gör jag nu detta? Hemsidan har sin historia. Den har också sitt syfte. Hemsidan utgör dessutom en viktig del i min professorsstrategi.