Biblioteket i samhället

(2006-07)

I mitten av september 2005 var jag inbjuden att hålla föreläsning på en konferens med bibliotekschefer. Jag har tidigare inte forskat om biblioteken, men däremot om utanförskap, städer och skolor. Enligt mina forskningsresultat kan många skolor betraktas som mötesplatser för utanförskap och innanförskap. Lärarna företräder det svenska samhället och dess innanförskap medan många av eleverna på grund av bakgrund och livssituation representerar ett utanförskap. I min föreläsning redogjorde jag för detta perspektiv. Det väckte ett intresse.

Kunde man rentav se på biblioteken som en liknande mötesplats eller gränsinstitution som skolorna? Kan biblioteket sägas företräda samhällets innanförskap? Går det en samhällsgräns på biblioteket, måhända inte så synlig och uttalad? Kan biblioteket betraktas som en plats för möten mellan samhällets innanförskap och utanförskap?

Dessa frågor kom vi att diskutera under hösten 2005 och det resulterade i en intervjuundersökning med biblioteksanställda på bibliotek i Malmö, Landskrona och Helsingborg. Under hösten och vintern 2006-07 intervjuade jag sammanlagt 34 biblioteksanställda. Intervjuerna låg sen till grund för boken Biblioteket i samhället som publicerades i april 2008 på BTJ Förlag. Projektet har finansierats av Regionbibliotek Skåne, Region Skåne, Kulturrådet, Malmö Högskola samt Malmö, Landskrona och Helsingborgs kommun.

Stigendal, Mikael (2008) Biblioteket i samhället. Lund: BTJ Förlag