Den gode socialvetenskaparen

(1999-2002)

En dag i mars 1999 hade jag stämt träff med Peter Söderholm från Studentlitteratur. Utgivningen av min bok Sociala värden i olika sociala världar var på gång. Det pratade vi om, men vi spårade också in på nya möjligheter. En bok om vetenskapsteori? Javisst, så himla kul. Tänk att få vända och vrida på allt man har lärt sig. Vetenskapsteori har i alla år varit ett av mina huvudintressen. I den bok som jag blev klar med tre år senare har jag också fått möjlighet att spränga gränserna mellan skrift- och bildspråk. Varje kapitel illustreras med bilder på stenar. Myten om den vises sten går som en röd tråd genom dessa kapitelintroduktioner.

Den teori som jag argumenterar i boken skapar nya möjligheter inom vetenskapen. Den håller öppet för alla som vill försöka vetenskapa. Den försvarar inga inneslutningar av redan frälsta. Den sätter värde på alla människors erfarenheter och kunskaper. Den mystifierar inte vetenskapen utan gör den tvärtom vardaglig, ifrågasättbar och begriplig. Den tar ingenting för givet. Och inte minst: Den gör det kul att vetenskapa. Min syn på vetenskapen finns sammanfattad i punktform under rubriken Vetenskapssyn.

Stigendal, Mikael (2002) Den gode socialvetenskaparen. Vetenskapsteori i vardande. Lund: Studentlitteratur