Klass i Sverige

(2017-18)

Klass i Sverige

Projektet ”Klass i Sverige” startades i januari 2017 på initiativ av det fackliga idéinstitutet Katalys och under ledning av Göran Therborn. Ett trettiotal skribenter har medverkat. Tre större seminarier har genomförts, det första i Stockholm och de två följande på LO:s folkhögskola Runö i Åkersberga. De enskilda rapporterna har utvärderats och kommenterats av en redaktionskommitté bestående av Göran Therborn, Daniel Suhonen, Åsa Odin Ekman, Sven Hort, Niels Stöber och Enna Gerin. Rapporterna har publicerats på Katalys hemsida, en i veckan under våren 2018, och samtidigt med publiceringen presenterats på välbesökta seminarier på ABF i Stockholm.

Jag har varit en av deltagarna i projektet och skrivit en rapport om klass i Malmö, En fråga om klass i framtidsstaden Malmö, som kan laddas ner här. Min rapport presenterades på seminarium i Stockholm den 12 mars och dagen efter på biografen Panora i Malmö. Där kommenterades den också av kommunalrådet Anders Rubin och Petter Larsson var samtalsledare. Intresset visade sig vara så stort att arrangörerna fick byta upp sig till en större salong med plats för ca 120 pers och ändå fick ett 30-tal inte plats. Huvudarrangör av seminariet i Malmö var ABF och de filmade det också. Filmen kan ses på Facebook här. Seminariet ledde till att ABF startade en studiecirkel utifrån min rapport. Dessutom ledde rapporten till flera artiklar i SDS varav jag skrev en kommentar till en.