Local partnerships

Local partnerships and neighbourhood management (2000)

Under år 2000 blev jag engagerad i ett projekt som syftade till att jämföra utanförskap i några europeiska storstäder. Projektet finansierades av EU och utgick från ett nätverk av städer i EU:s satsning på sysselsättningspakter. Sju europeiska storstadsområden fanns representerade; nämligen Hamburg, Malmö-Köpenhamn, Stockholm, Haringey i norra London, Berlin, Wien och Bremen. Tre konferenser anordnades under året, varav en i Malmö med mig som en av de huvudansvariga. Min uppgift bestod i att jämföra situationen i städerna. Förutom att medverka på konferenserna gjorde jag särskilda studiebesök i London och Hamburg. Dessutom analyserade jag stora mängder med faktamaterial från främst London, Köpenhamn, Malmö och Stockholm. Mitt arbete mynnade ut i en hittills opublicerad rapport med namnet ”Social exclusion – whose problem?”