ComIn

Projektet hette enligt ansökan Local Strategies for Active Inclusion of Young People men vi döpte om det till ComIn (2011-13). Det finansierades av Progress, ett program som ingår i DG Employment, Social Affairs and Inclusion och det leddes av Lawaetz Foundation i Hamburg. Praktiker och forskare från Hamburg, Newcastle, Bologna och Malmö deltog, sammanlagt 3-4 i varje team. Varje stad hade valt ut ett projekt som gällde hur man aktivt försöker inkludera ungdomar med mångsidiga svårigheter (multiple disadvantages). De sammanlagt fyra projekten hade också det gemensamt att de försökte lösa problemen genom samverkan (integrated approach).

I Malmö valde vi ut Fenix. Två anställda på Fenix deltog i ComIn. Dessutom deltog Pia Hellberg-Lannerheim från stadskontoret. Fenix har varit en satsning inom JobbMalmö med inriktning mot unga vuxna i åldern 18-24 år och, som det stod på Malmö Stads hemsida ”för vilka de vanliga sociala och arbetsmarknadspolitiska insatserna visat sig vara otillräckliga”.

Målet med verksamheten är att hjälpa ungdomarna att utvecklas personlighetsmässigt och socialt och därigenom förbättra sina förutsättningar för arbete och studier. I aktiviteterna ingår individuell psykoterapi, psykosocialt stöd och arbetspraktik. Handleda praktikplatser är en del av verksamheten liksom strukturerad sysselsättning i Fenix-huset.

Syftet med projektet ComIn var att deltagarna från de olika städerna skulle lära av varandra men också arbeta fram förslag som kan användas i utvecklingen av policys och program på EU-nivån. Slutrapporten har publicerats av Lawaetz Foundation i Hamburg med Dr. Thomas Mirbach och Prof. Dr. Simon Güntner som redaktörer och kan laddas ner här.