Välkommen

… till min hemsida. Jag är en professor i sociologi vid Malmö Universitet som i flera decennier har undrat hur samhället hänger ihop och bedrivit mycket forskning om städer för att ta reda på det. Jag har varit med sen starten på dåvarande Malmö Högskola 1997/98 och arbetat på flera fakulteter. Sedan 2008 är jag knuten till Urbana Studier vid Fakulteten för kultur och samhälle. Alla mina publikationer finns samlade här, varav en hel del kan laddas ned.