Presentation

Jag disputerade 1994 i sociologi på en avhandling om Malmös utveckling. Utifrån det lokala perspektivet på Malmö syftade avhandlingen till att förklara integrationen av det svenska samhället men också de tendenser till splittring och segregation som har vuxit sig allt starkare. Jag har därefter fortsatt att forska om de växande klyftorna och framväxten av utanförskap, särskilt i Malmö men även genom nationella och internationella jämförelser i många EU-projekt. Utifrån samhällsperspektivet har jag sen slutet av 1990-talet också forskat om skolan, då särskilt i dess betydelse som plats för möten mellan innanförskap och utanförskap. Förutom forskningen om samhällsintegration, segregation, städer och skolor har jag dessutom under alla år intresserat mig mycket för vetenskaps- och kunskapsteori. Min forskning har till stor del varit praxisnära i samarbete med bl a kommunanställda, föreningslivet, arbetslösa och ungdomar.