Publicerat

Stigendal, Mikael (2020) Culture, politics and the economy – from a happy to an awkward relationship. The International Karl Polanyi Society (IKPS) – debate on Brexit.

Stigendal, Mikael (2020) Byt ut konstruktivismen mot kritisk realism. Skola & Samhälle (S.O.S)

Stigendal, Mikael (2020) Därför förlorade Labour valet i december. Arena Essä

Stigendal, Mikael (2019) ”Segregationens båda poler”, recension.. Arkiv. Tidskrift för samhällsanalys, nr 11, s. 133–137. https://doi.org/10.13068/2000-6217.11.R2 0

Alwall, Jonas & Stigendal, Mikael (2019) Ungdomar – problem eller potential?. I: Harju, Anne & Sjölander, Jonas (red): Drömmar och röster – en antologi om barns och ungas livsvillkor i Malmö. Malmö: Malmö University Publications in Urban Studies 24

Stigendal, Mikael (2019) “Approaches to capital in the socio-ecological transformation”. Paper presented at the 25th Conference on Alternative Economic Policy in Europe, 26-28 September 2019 in Paris, organised by the EuroMemo Group

Stigendal, Mikael (2018) Aiming at social cohesion in cites to transform society. In M. Nieuwenhuijsen & H. Khreis (Eds.): Integrating human health into urban and transport planning. Cham: Springer International Publishing

Stigendal, Mikael and Novy, Andreas (2018) Founding transdisciplinary knowledge production in critical realism: implications and benefits. Journal of Critical Realism 17:3, 203-220

Stigendal, Mikael (2018) Combatting the Causes of Inequality Affecting Young People Across Europe. Routledge

Stigendal, Mikael (2018) En fråga om klass i framtidsstaden Malmö.

Stigendal, Mikael (2016) Samhällgränser. Ojämlikhetens orsaker och framtidsmöjligheterna i en storstad som Malmö. Liber

Stigendal, Mikael (2014) Varför ska Malmö finnas?

Stigendal, Mikael (2014) The future of capitalism will be decided in the cities.

Grander, Martin & Stigendal, Mikael (2014) Report to work package 3 in the FP7 project Citispyce.

Stigendal och Östergren (red) (2013) Malmos path towards a sustainable future. Commission for a Socially Sustainable Malmö.

Stigendal, Mikael (2013) Causes of inequality affecting young people in 10 European cities.

Stigendal, Mikael (2013) Citispyce WP2 strategy report.

Stigendal och Östergren (red) (2013) Malmös väg mot en hållbar framtid : hälsa, välfärd och rättvisa. Kommission för ett socialt hållbart Malmö.

Stigendal, Mikael (2013) Om kunskap : men en annan typ av kunskap. Magasin NIC;12

Stigendal, Jakobsson och Sjöberg (2013) Potentials for growth and cohesion.

Jakobsson, Sjöberg och Stigendal (2013) Oväntade potentialer för tillväxt.

Jakobsson, Sjöberg och Stigendal (2013) Unexpected potentials for growth.

Stigendal, Jakobsson och Sjöberg (2013) Potentialer för tillväxt och sammanhållning: En studie av storstadsinsatserna inom regionalfondsprogrammen för Stockholm, Västsverige och Skåne-Blekinge.

Stigendal, Jakobsson och Sjöberg (2013) Potentialer för tillväxt och sammanhållning: En studie av storstadsinsatserna inom regionalfondsprogrammen för Stockholm, Västsverige och Skåne-Blekinge (kortversion).

Stigendal, Mikael (2013) Malmö – från kvantitets- till kvalitetskunskapsstad. Kommission för ett socialt hållbart Malmö.

Grander, Martin och Stigendal, Mikael (2012) Att främja integration och social sammanhållning. Sveriges Kommuner och Landsting

Stigendal, Mikael (2012) Segregation som blev utanförskap. Invandrare & minoriteter 1/12

Stigendal, Mikael (2012) Malmö – de två kunskapsstäderna. Kommission för ett socialt hållbart Malmö.

Stigendal, Mikael (red) (2011) “det handlar om något större” – kunskaper om ungdomars möte med sin stad. Följeforskning om New City.

Stigendal, Mikael (2010) Cities and social cohesion. Popularizing the results of Social Polis

Stigendal, Mikael (2010) SÖM Fosie – Rapport 4

Stigendal, Mikael (2010) SÖM Fosie – Rapport 3

Stigendal, Mikael (2010) Kapital. Spanien: Liber

Stigendal, Mikael (2009) Partnership reponses to worklessness. Post review report of Peer Review in Newcastle 19-20 January 2009

Stigendal, Mikael (2009) SÖM Fosie – Rapport 2

Stigendal, Mikael (2009) Thematic report. CoNet meeting in Malmö

Grander, Martin & Hamma, Carolina & Stigendal, Mikael (2009) Pre-review report. CoNet meeting in Malmö

Stigendal, Mikael (2009) SÖM Fosie – Utgångslägesrapport.

Stigendal, Mikael (2009) Intercultural competence among young people in deprived neighbourhoods. Report to the EU-project Social Polis

Stigendal, Mikael (2009) Behovsanalys av sydöstra Malmö (SÖM: Processamordning) Rapport på uppdrag av Malmö Stad.

Stigendal, Mikael (2008) Biblioteket i samhället. Lund: BTJ Förlag

Stigendal, Mikael (2007) Allt som inte flyter. Fosies potentialer – Malmös problem. Malmö: Malmö Högskola (MAPIUS 1).

Stigendal, Mikael (2007) Om ”Where Immigrant Students Succeed” Rapport på uppdrag av Utbildnings- & kulturdepartementet.

Stigendal, Mikael (2006) Problemet – det är lösningen! Rapport på uppdrag av Resurscentrum för Mångfaldens Skola (RMS).

Stigendal, Mikael (2006) Young People — from Exclusion to Inclusion. Revitalising European Cities. Malmö: District of Fosie.

Stigendal, Mikael (2005) Cities and young people. Concluding report from the URBACT thematic seminar in Copenhagen, June 17-18 2005.

Stigendal, Mikael (2005) Cities and young people. Background report from the URBACT thematic seminar in Copenhagen, June 17-18 2005.

Stigendal, Mikael (2004) “Gör istället en film om nedläggningen av alla fritidsgårdar” Krönika i decembernumret av Malmö Stads tidning Grön stad.

Stigendal, Mikael (2004) Brobyggarseminariet den 3 november 2004 – reflektioner och slutsatser. På uppdrag av Malmö Stad.

Stigendal, Mikael (2004) Framgångsalternativ. Mötet i skolan mellan utanförskap och innanförskap. Lund: Studentlitteratur

Stigendal, Mikael (2004) Transformations – Boundaries – Dialogues. A perspective on Malmö in 2004.

Stigendal, Mikael (2003) Olika problem – likartade lösningar. Goda exempel mot socialt utanförskap i fem europeiska städer. Lund: Studentlitteratur

Stigendal, Mikael (2003) Unterschiedliche probleme – aber Ähnliche lösungen. Erfolgreiche Ansätze gegen soziale Exklusion in fünf europäischen Städten.

Stigendal, Mikael (2003) Problemi diversi – soluzione simili. Buone pratiche contro l’esclusione sociale in cinque cittá europee.

Stigendal, Mikael (2003) Different problems – similar solutions. Good practice against social exclusion in five European cities.

Stigendal, Mikael (2003) Central Fosie in Malmö, Sweden. Local report to the ELIPSE project.

Stigendal, Mikael (2003) Malmö eller Bräkne Hoby – det är inte frågan. Praktik och teori 2/2003

Stigendal, Mikael (2002) Bryr sig Malmö Högskola om Malmöborna? Praktik och teori 3/2002

Stigendal, Mikael (2002) Den gode socialvetenskaparen. Vetenskapsteori i vardande. Lund: Studentlitteratur

Stigendal, Mikael (2002) Fem förslag för Malmö. SDS 20/9-2002

Stigendal, Mikael (2002) Vägar till framgångsalternativ. Mötet i skolan mellan utanförskap och innanförskap. Rapporter om utbildning 7/2002 – Malmö Högskola, Lärarutbildningen. Malmö

Stigendal, Mikael (2001) Framgång – vad är det? Mötet mellan utanförskap och innanförskap i skolan. (opubl rapport)

Stigendal, Mikael (2001) Lärare och elever i skilda världar. Invandrare & minoriteter 6

Stigendal, M (2000) Skolintegration – lösningen på skolans problem? Rapporter om utbildning 1/2000 . Regionalt utvecklingscentrum, Lärarutbildningen, Malmö Högskola

Stigendal, M (1999) Sociala värden i olika sociala världar. Segregation och integration i storstaden. Lund: Studentlitteratur

Billing, P & Stigendal, M (1994) Hegemonins decennier. Lärdomar från Malmö om den svenska modellen. Malmö: Möllevångens Samhällsanalys (doktoral dissertation)

Stigendal, M (1998) Sociala värden i Södra Innerstaden. Delrapport 1, i Storstadskommittén, Tre städer – en storstadspolitik för hela landet (3:e bilagan) . Stockholm: SOU 25/1998

Stigendal, M (1998) Sociala värden i olika sociala världar, delrapport 10: Kirseberg. Malmö: Möllevångens Samhällsanalys

Stigendal, M (1998) Sociala värden i olika sociala världar, delrapport 9: Rosengård. Malmö: Möllevångens Samhällsanalys

Stigendal, M (1998) Sociala värden i olika sociala världar, delrapport 8: Limhamn-Bunkeflo. Malmö: Möllevångens Samhällsanalys

Stigendal, M (1998) Sociala värden i olika sociala världar, delrapport 7: Västra Innerstaden. Malmö: Möllevångens Samhällsanalys

Stigendal, M (1998) Sociala värden i olika sociala världar, delrapport 6: Centrum. Malmö: Möllevångens Samhällsanalys

Stigendal, M (1997) Sociala värden i olika sociala världar, delrapport 5: Oxie. Malmö: Möllevångens Samhällsanalys

Stigendal, M (1997) Sociala värden i olika sociala världar, delrapport 4: Hyllie. Malmö: Möllevångens Samhällsanalys

Stigendal, M (1997) Sociala värden i olika sociala världar, delrapport 3: Fosie. Malmö: Möllevångens Samhällsanalys

Stigendal, M (1997) Sociala värden i olika sociala världar, delrapport 2: Husie. Malmö: Möllevångens Samhällsanalys

Stigendal, M (1997) Sociala värden i olika sociala världar, delrapport 1: Södra Innerstaden. Malmö: Möllevångens Samhällsanalys

Stigendal, M (1996) Varför finns Malmö? Krisen i ett historiskt perspektiv. (Malmö Stad)

Stigendal, M (1996) Tänk om marknadsekonomin inte räcker? i Storstadskommittén, red, Bidrag genom arbete – en antologi. Stockholm: SOU 151/1996

Billing, Peter & Peterson, Tomas & Stigendal, Mikael (1996) Malmö FF och den professionella ungdomsverksamheten.. I: Svensk beteende och idrottsvetenskaplig årsbok.

Stigendal, Mikael (1995) The Swedish Model – renaissance or retrenchment?. Renewal 3

Billing, P & Stigendal, M (1994) Hegemonins decennier. Lärdomar från Malmö om den svenska modellen . Malmö: Möllevångens Samhällsanalys (doktoral dissertation)

Billing, Peter & Peterson, Tomas & Stigendal, Mikael (1994) Malmö FF mellan folkrörelse och professionalism. Arkiv 61-62

Stigendal, M (1993) Storbritannien – fast i sin historia?, i Anno 92. Malmö: Corona

Billing, Peter & Olsson, Lars & Stigendal, Mikael (1992) Malmö – Our Town: Local Politics in Social Democracy. In Misgeld, K. & Molin, K & Åmark, K., eds: Creating Social Democracy. USA: Pennsylvania State University Press

Billing, P & Peterson, T & Stigendal, M (1992) Idrott och samhälle i Malmö under 100 år, i Malmö Stads historia del 6. Arlöv: Berlings förlag

Stigendal, M (1991) The decline of the Swedish model. Chartist, spring

Stigendal, M (1990) Hegemoni – sfärernas och gränsernas överskridande. Zenit 3-4

Billing, P & Olsson, L & Stigendal, M (1989) Malmö – Vår stad. Om socialdemokratins lokalpolitik, i Misgeld, K & Molin, K & Åmark, K, red, Socialdemokratins samhälle. Stockholm: Tiden

Stigendal, M (1989) Thatcherismen – Tvåtredjedelssamhället hegemoniska projekt. Bokbox 99

Peterson, T & Stigendal, M & Fryklund, B (1988) Skånepartiet. Om folkligt missnöje i Malmö. Lund: Arkiv