Samhällsorientering

Samhällsorientering – för en hållbar integration är namnet på en nyutkommen bok av Erik Amnå och mig. Det är också vad denna flik på min hemsida ska handla om. Den ska efterhand fyllas med mycket innehåll. Här kommer det att finnas material som kompletterar boken. Jag kommer också att skriva mer om vad jag menar med samhällsorientering för en hållbar integration. Dessutom kommer jag att göra uppdateringar av analyserna i boken. Boken ges ut på Komlitt förlag.