Intervju med Elin Sandborg om mkv

elin

Elin Sandborg
Examen 2014

Hösterminen år 2: Grafisk design/interaktionsdesign.
Efter ett år med mycket teori var det roligt att få arbeta mer kreativt”.

Hösterminen år 3: Praktik på IKEA of Sweden.

Examensarbete: “Vi riktade in oss på genus, diskurser och TV. Bra ämnen att ha i bagaget enligt mig.”

 

Med passion och intresse för medier och kommunikation föll valet för en utbildningen med breda kunskaper och spetskompetenser.
– Det är en bra mix mellan teori och praktik. Jag kunde anpassa programmet till mig själv, dels genom de valfria terminerna men även genom att välja olika inriktningar och intresseområden, förklarar Elin.

I gymnasiet gick Elin en linje inriktad på grafisk design och ville med MKV-utbildningen bredda sina teoretiska kunskaper inom fältet. Framtidsvisionen växte fram i takt med utbildningen. Efterhand hittade hon även vägar där jobb och intressen sammanlänkades.

– Praktiken var otroligt bra, det var roligt att få använda sina kunskaper ”på riktigt”! Både de praktiska kurserna och min praktik gav mig erfarenheter som hjälper mig i mitt arbetsliv – och det har hjälpt mig få mina kommunikationsjobb.

Idag jobbar Elin halvtid som säljare på IKEA Malmö och halvtid som communication support på IKEA of Sweden, samt hjälper en kompis företag med kommunikationen.

– Jag försöker hitta mina egna sätt och egna vägar! Det är en väldigt mångsidig bransch vilket jag tycker är väldigt spännande.

I efterhand ser nu Elin hur värdefulla tankesätten och momenten i utbildningen varit och hur de kunnat användas praktiskt i arbetslivet. Elin medger att hon hade sina tvivel under programmet, eftersom det ibland var svårt att se hur vissa saker skulle kunna användas senare i arbetslivet.

– Utbildningen är inte en rak väg liksom, vilket passade mig jättebra, så här nu i efterhand. Den som vill ha det ska kanske gå en annan utbildning. Jag tyckte det var värdefullt att kunna utforma mycket själv och anpassa sin utbildning efter sig själv!