johan

Johan Radix

Examen 2014

Hösterminen år 2: Att skriva och publicera i digitala medier.
”Utforskade olika sätt att skriva texter, något som var till stor nytta för mig.”

Hösterminen år 3: Praktik på Malmö stad, på den övergripande kommunikationsavdelningen på stadskontoret.

Examensarbete: Herrgård eller anstalt, olika bilders påverkan på Stigby.
Jag och Anna Redman undersökte SIS (Statens Institutionsstyrelse) ungdomshem Stigby på Visingsö. Hur organisationskulturen såg ut och hur Stigby presenterades i vald media. Fokus låg bland annat på strategisk kommunikation. Stor del av arbetstiden lade vi på fältveckor där vi var på plats för att studera valt ämne.”

Att koppla tidigare erfarenheter och kunna arbeta med kommunikation och verksamhetsutveckling, på ett mer kvalificerat plan än tidigare, var Johans tydliga vision med utbildningen.

– För mig handlade det mycket om att jag ville utvecklas inom de områden jag delvis hade arbetat och engagerat mig i inom de senaste åren. Jag har tidigare arbetat med kommunikation och verksamhetsutveckling, främst i organisationer inom den ideella sektorn i Sverige. En utbildning är inte allt, men i vissa avseenden är det bra att ha den akademiska bakgrunden. Det är jag glad att jag har idag.

Utbildningen har även gett en ökad möjlighet för att inte yrkesmässigt fastna i ett fack i branschen. Där Johan menar att det är viktigt att vara öppensinnad och se möjligheter.

– Under utbildningen arbetade jag med olika projekt utanför skolan och engagerade mig på olika sätt i sammanhang där jag kunde applicera kunskaper och tankesätt från utbildningen. Något jag känner att jag kan göra även idag. Att ha en logisk koppling till arbetslivet var viktig för mig att få med mig från utbildningen.

Det han dock saknade från utbildningen, var just en tydligare koppling mellan studier och yrkesliv.

– Vi arbetade med detta under utbildningen, vilket programrådet har varit bra på att uppmärksamma. Samtidigt tror jag att kopplingen mellan utbildning och arbetsliv är en utmaning för många utbildningar. Det läggs ibland för stort fokus på det teoretiska. Att ha en mix är jätteviktigt, det är jag helt övertygad om.

Idag jobbar Johan som vikarierande kommunikatör inom primärvård i Skånevård Kryh i Region Skåne som kommunikativt stöd till verksamheterna.

– Mitt primära fokus är Ungdomsmottagningars strategiska kommunikation och marknadsföring. Mycket av mitt arbete handlar om att nå ut med budskap och paketera det på ett förståeligt sätt så att glappet mellan avsändare och mottagare blir så litet som möjligt.