Paneldebatt ‘Kompetenser i medielandskapet 2020’

För dig som läser Medie- och kommunikationsvetenskap på Malmö högskola. Anmäl dig till en spännande paneldebatt om kompetenser och färdigheter i dagens men även framtidens medielandskap. Paneldebatten äger rum den 14 december klockan 15.15 och avslutas med julfika. Anmälan görs här:
 –http://doodle.com/poll/xdszhcybvzinwsak
Paneldeltagarna är:
Tina Kaikkonen, marknadsansvarig Parkfast Holding AB
Patrik Lundberg, journalist och författare (tidigare student i MKV/K3).
Anna Lyrevik, rektor på Teaterhögskolan, Lunds universitet.
Karolina Östra, senior online marketing executive, AW Media.
Välkomna!
Ulrika Sjöberg, programansvarig