Se World Brain på Medea

Mellan 3 och 9 december kan du se verket World Brain som behandlar makten över kunskap i en tid av internet, och om alternativa sätt att relatera människa till teknologi och natur. Medeas showroom, Niagara, har byggts om på ett ganska spektakulärt sätt till ett skogslandskap. Läs mer här www.mah.se/Nyheter/Kalender/world-brain/